Cirkulære kriterier

Ny eksempelsamling viser, hvilke konkurrencekriterier og mindstekrav førende bygherrer i cirkulær økonomi benytter, når genbrug, genanvendelse, fornybare ressourcer, transformation og nye designprincipper indtænkes i projekterne.

Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har sat sig i spidsen for et projekt, der har til formål at inspirere bygherrer, bygherrerådgivere og arkitektvirksomheder til at indtænke cirkulære kriterier i byggeprojekter fra starten. 

Projektet, der er udført af Matter by Brix og Responsible Assets, indeholder en eksempelsamling, hvor fem bygherrer beskriver, hvordan de konkret har udbudt byggerier og medtaget konkurrencekriterier og mindstekrav, der indeholder cirkulær økonomi. Tre byggerier er udbudt af danske bygherrer, der er omfattet af udbudsloven: to kommuner og et alment boligselskab. Et byggeri er udbudt af en norsk kommune, og et byggeri er udbudt af en privat bygherre. 

Såvel bygherrer som bygherrerådgivere og tilbudsgivere har kommenteret de fem eksempler ud fra de erfaringer, de har gjort sig med udbuddene. 

Publikationen indledes med en række anbefalinger, der er gennemgående for de fem byggeprojekter. Både bygherrer og tilbudsgivere peger på, at det er helt afgørende: 

  • at have klare konkurrencekriterier og veldefinerede begreber for de cirkulære elementer, man som bygherre ønsker. Det skal være klart, hvad der bedes om, så det er muligt for tilbudsgiverne at give konkrete og præcise bud på, hvordan byggeriet kan bygges og de opstillede mål nås.
  • at gennemføre solide forundersøgelser for at nedbringe økonomisk risiko og usikkerhedstillæg, som tilbudsgivere typisk lægger på prisen, hvis der bygges med ukendte materialer eller byggeprincipper.

Eksempelsamlingen tager læseren med gennem overvejelserne i fem byggeprojekter: Hvilke mål er blevet sat, hvilken udbudsform er valgt, definitioner, forhandlingsforløb, mindstekrav og konkurrencekriterier. 

Publikationen Cirkulære Kriterier er efterfølgeren til Cirkulære Udbud fra 2021, der gennemgår udbudsformer, som er relevante for byggeprojekter med cirkulær økonomi indarbejdet. Begge publikationer er støttet af Dreyers Fond og Realdania. 

Publikation - Cirkulære kriterier