Organisationen

DANSKE ARK ledes af en bestyrelse på 9 personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en formand og 2 næstformænd, der samtidigt udgør forretningsudvalget.

Foreningens daglige arbejde varetages af sekretariatet, der består af 13 personer.

Bestyrelsen og sekretariatets arbejde understøttes af i alt 9 arbejdende udvalg med deltagelse af repræsentanter for de enkelte medlemsvirksomheder. Herudover er DANSKE ARK  repræsenteret i en lang række  eksterne erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske og faglige udvalg.

Klik i menuen til venstre for at læse mere om de enkelte led i organisationen.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 01 apr 2015 fra http://www.danskeark.dk/Om-DANSKE-ARK/Organisationen.aspx

Kontakt

Lene Espersen
Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26