Organisationen

Bestyrelse
Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en formand og to næstformænd, der samtidigt udgør forretningsudvalget.

Sekretariat 
Organisationens daglige arbejde varetages af et sekretariat, der består af 11 fastansatte.

Fokusudvalg
Bestyrelsen og sekretariatets arbejde understøttes af i alt fire arbejdende fokusudvalg med deltagelse af repræsentanter fra vores medlemsvirksomheder.

Herudover er DANSKE ARK  repræsenteret i en lang række eksterne erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske og faglige udvalg.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 01 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Om-DANSKE-ARK/Organisationen.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26