Forsikringen dækker det hele uden tillægsdækninger

Arkitektfaget udvikler sig konstant. Derfor dækker DANSKE ARK-medlemmernes forsikringer alle de arbejdsområder som arkitektfagets udøvere har kvalifikationer til at beskæftige sig med.

Der er med vilje ikke fastsat nogen fast definition fordi der hele tiden tilføres nye ydelser. Der skal således ikke tilkøbes ekstra forsikringer hverken for huseftersyn, for edb-opgaver, bygherrerådgivning eller andre af de arbejdsområder, der er udviklet de seneste år.

Forsikringen kan tilmed dække den risiko, man som arkitektfirma påtager sig ved at betale et ingeniørfirma for at udføre konstruktions- eller installationsberegninger, og ingeniørfirmaets forsikring efterfølgende er ophørt uden dækning.

Som noget nyt har DANSKE ARK fra 2016 besluttet at supplere en fast samarbejdspartner med mulighed for frit valg så man også kan vælge et andet selskab. Samarbejdspartneren er nu HDI Danmark, der har markedets bedste dækninger og meget fordelagtige præmier.

Ønsker man alligevel at forsikre sig et i et andet selskab kan dette nu ske i et andet, af DANSKE ARK godkendt selskab. Selskaberne skal godkendes for at sikre at alle de vigtigste dækninger også er med i de andre selskaber.

DANSKE ARK har dog ingen indflydelse på skadebehandling og præmiefastsættelsen i andre selskaber end HDI Danmark. Dertil kommer at dækningen er ringere hos andre end DANSKE ARKs samarbejdspartner.  Vi anbefaler derfor alle medlemmer at benytte dette medlemstilbud.

Siden senest redigeret af pkj den 2015-12-17


Printed 23 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Ansvarsforsikring-medlemmer/Forsikring-uden-tillaegsdaekninger.aspx

Kontakt

Paul K. JeppesenChefkonsulent, cand.scient.pol.
mail 
pkj@danskeark.dk
tel  32 83 05 08