Forankret i et samfund, hvor design og arkitektur er integreret i alt fra transportsystemer til børnehaver, leverer danske arkitektvirksomheder fantastiske designløsninger. Danske arkitekters design er baseret på en dyb forståelse af lokal æstetik, brugernes behov og omgivelserne. Danske arkitekter sikrer, at kvalitetsmaterialer, dagslys og grønne løsninger tilgodeser så mange mennesker som muligt.

Danmark er et land, hvor arkitektur er bygget til og for mennesker. Danske arkitekter har bidraget med adskillelige elementer, der hver dag gavner befolkningen på forskellige måder. De har bidraget til at fremme fysisk træning og samtidig reducere CO2-udslip ved at integrere cykelstier i Xiamen, Kina. De har skabt en øget følelsen af sikkerhed på et college i London, UK ved at designe harmoniske og afslappede omgivelser. De har skabt udendørs liv på havnefronten i Reykjavik, Island ved at designe en koncerthal hvis åbne design tiltrækker besøgende. De har etableret en sammenhæng mellem læringsmiljøet og de omkringliggende bjergskråninger i Voss, Norge ved at designe i lokale materialer og skabe udsigt til naturen fra alle klasseværelser og sidst, men ikke mindst har danske arkitekter bragt mennesker sammen i Uppsala, Sverige ved at integrere træning på toppen af et boligkompleks.

Du kan downloade filmene her

Video af arkitektur og opfordring til leg

Playing - Architecting Happiness

Danske arkitekter har haft succes med at opmuntre til leg på eksempelvis taget af en parkeringskælder.
Video af arkitektur og livskvalitet

Living - Architecting Happiness

God arkitektur øger livskvaliteten, og intentionen er at skabe byliv som inviterer til et sammenhold.
Video af arkitektur, der forbinder mennesker og steder

Connecting - Architecting Happiness

God arkitektur forbinder mennesker og steder globalt. Det har blandt andet været med til at give liv til byen.
Video af arkitektur og bedre helbred

Healing - Architecting Happiness

Danske arkitekter bidrager til bedre helbred globalt og sikrer rolige omgivelser i sygdomsforløb.
Video af arkitektur og læring

Learning - Architecting Happiness

God arkitektur og veldesignede omgivelser fremmer indlæring.