Forretningsudvikling

Vil du styrke og udvikle din forretning? Hos Danske Arkitektvirksomheder kan du få hjælp til at udvikle din forretningsstrategi, finde de rigtige markeder i udlandet eller finde ud af, hvilke af dine forretningsprocesser der skal ruskes rundt i for at din forretning bliver bedre. 

Du kan få individuel sparring inden for en lang række områder. 

Forretningsstrategi

  • Skal i ansætte nye medarbejdere? Står i over for et generationsskifte? Er der nye teknologier som trænger sig på? Det kan alt sammen være gode anledninger til at ændre jeres forretningsstrategi eller justere i den gamle. 

Forretningsprocesser

  • Her kigger vi på alle de delelementer, der udgør jeres forretning. Det vil sige fra de første skitser til projektering og byggeledelse. Hvilken værdi skaber de for jer? For jeres kunder? Hvad tager I for arbejdet? Måske er der nogen af jeres forretningsprocesser, der kan få en anden rolle i jeres strategi. Det hjælper vi jer med at finde ud af. 

Marked og kunder

  • Hvor godt kender I jeres kunder? Jeres markeder? At kende sine kunder og markeder er en vigtig del af det at styrke og udvikle sin forretning. I vil her få råd til, hvordan I finder ud af, om jeres kunder stemmer overens med jeres strategi. 

Kompetenceudvikling og rekruttering

  • En forretningsstrategi handler om at ville noget og blive god til det. Udvikling af jeres personale og at finde de rigtige medarbejdere er en grundsten i jeres strategi. At bruge kompetenceudvikling rigtigt kan være det sidste i mangler for at styrke jeres forretning. 

Internationalt samarbejde

  • Overvejer i at sælge jeres ideer og kompetencer til udlandet? Der kan være flere ting I skal være opmærksomme på. Hvilke regler er der på området inden for EU? Hvad søger de i de enkelte lande? Hvordan passer det med jeres strategi? Det kan vi hjælpe jer med at finde ud af. 

Medlemmer kan frit kontakte vores specialist med spørgsmål eller få gode råd til, hvordan I kommer videre. 

Netværk hos Danske Arkitekvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder faciliterer en række netværk, der understøtter funktioner og særlige forretningsområder i en arkitektvirksomhed. Det gælder kommunikation, forretningsudvikling samt HR- og administration men også landskabarkitektur og  restaurering. Herudover har vi regionale netværk fordelt over hele landet der mest består af enkeltpersonsvirksomheder samt mindre virksomheder uden for hovedstadsområdet. 

Formålet med netværkene er at tilbyde deltagerne sparring, inspiration og konkrete ideer til, hvordan du udvikler dine kompetencer og praksis. Netværkene har fokus på de spørgsmål og udfordringer, der vedrører driften og udviklingen af virksomheden. Netværkene mødes 1-4 gange om året. Skriv til den person, der står under det enkelte netværk herunder, hvis du vil vide mere eller ønsker at blive en del af netværket.

Netværkene er kun for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder og deres medarbejdere. Det er gratis at deltage men der kan forekomme deltagerbetaling på enkelte møder ved fx deltagelse af eksterne foredragsholdere mm.

Vi har følgende netværk, som du kan blive medlem af:

Kommunikationsnetværk

Netværk for kommunikationsfolk i arkitektvirksomheder der arbejder med såvel strategisk som praktisk kommunikation. Det er gratis at være med, og vi holder 3-4 årlige møder. Møderne går på skift mellem netværkets medlemmer, der ligeledes er med til at bestemme, hvilke temaer og problemstillinger, der skal drøftes på møderne. Det kan fx handle om hjemmesider, nyhedsbreve, om brugen af sociale medier, events og branchens udfordringer.

Kontakt Karen Sejr på ks@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Forretningsnetværk

Netværket har fokus på ledelse samt forretnings- og organisationsudvikling. Netværket drøfter spørgsmål og udfordringer knyttet til driften og udviklingen af virksomheden. Netværkets medlemmer er som udgangspunkt partnere eller ejere i arkitektvirksomheder med 10-50 ansatte.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Netværk for HR og administration

Netværket har fokus på personaleforvaltning, kompetenceudvikling, løn og arbejdsforhold samt regnskab. Netværkets medlemmer er HR/ Administrationschefer og/eller ledende medarbejder med ansvar for området i en af Danske Arkitektvirksomheders medlemsvirksomheder.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Netværk for jurister

Netværket er for jurister ansat i vores medlemsvirksomheder. Netværket holder 2-3 møder om året for at udveksle erfaringer og tendenser på markedet. Møderne holdes på skift hos de deltagende virksomheder.

Kontakt Preben Dahl på pd@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

CFO netværk

Netværket har fokus på virksomhedernes overordnede økonomi og rentabilitet. Netværket drøfter emner som benchmark, systemintegrationer, dataindberetninger, kostprisberegninger m.m. Deltagerne er CFO’er/økonomidirektører/-chefer hos medlemsvirksomhederne.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Regionale netværk

Vi har syv regionale netværk der primært er for at imødekomme behovet for at medlemmer udenfor København og Aarhus også kan mødes og netværke. Her samles primært vores mindre medlemsvirksomheder dels for at dele viden, diskutere relevante problemstillinger og få indsigt i medlemstilbud og andre medlemsaktiviteter.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Landskabsnetværket

Landskabsnetværket omfatter personer fra virksomheder, hvor landskabsarkitekturen er et primært forretningsområde. Her diskuteres forretningsmæssige udfordringer i landskabsprojekter, totalrådgivning, udbud og konkurrencer.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Skal din virksomhed ud i verden?

Som medlem hos Danske Arkitektvirksomheder, kan du få rådgivning og hjælp med internationale spørgsmål og samarbejder samt mulighed for at deltage i internationalt orienterede arrangementer og netværk.

Danske Arkitektvirksomheders målsætning på området er at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes deltagelse i internationaliseringsprocessen. For der er gode muligheder for at danske arkitektvirksomheder kan etablere sig eller få enkelte opgaver i udlandet.
Ifølge den nordiske brancherapport (Sector Review 2016), så har danske arkitektvirksomheder fra 2014-2015 fordoblet deres omsætning i udlandet. Flere danske virksomheder er med i top ti over de 100 største virksomheder i Norden. Det betyder, at danske arkitektvirksomheder har styrket deres forretninger i udlandet.

Stigningen i omsætning hos danske arkitektvirksomheder i udlandet skyldes blandt andet øget fokus på internationaliseringsstrategier og professionalisme. Over de sidste tre år har danske arkitektvirksomheder således næsten tredoblet deres omsætning i internationale datterselskaber.

“De gode resultater giver grobund for, at flere arkitektvirksomheder kan undersøge mulighederne for at gøre forretning i udlandet,” siger Lars Emil Kragh, forretningsudviklingschef hos Danske Arkitektvirksomheder.

Selvom det er de største virksomheder, der bærer det frem, så har mindre virksomheder som fx CEBRA, AART, JJW og JUUL | FROST er også gået internationale. Danske virksomheder har altså gode muligheder for at etablere sig i udlandet, samtidig med, at virksomheders kvaliteter er både efterspurgte og anerkendte. Som brancheorganisation vil Danske Arkitektvirksomheder fortsætte med at overvåge den internationale udvikling for at kunne vurdere medlemmernes muligheder for at klare sig i den globale konkurrence, og øge virksomhedernes forståelse for internationale markeder. 

Det gør vi, så danske arkitektvirksomheder fortsat har de bedste muligheder på de udenlandske markeder.

Hvis du også er medlem af DI, kan du også her få rådgivning, netværk og hjælp til eksportfremstød. 

Læs mere her.

Herudover kan du orienterer dig gennem den seneste eksportanalyse lavet sammen med FRI og Dansk Byggeri.

Læs mere her.