Forretningsudvikling

Vil du styrke og udvikle din forretning? Hos Danske Arkitektvirksomheder kan du få hjælp til at udvikle din forretningsstrategi, finde de rigtige markeder i udlandet eller finde ud af, hvilke af dine forretningsprocesser der skal ruskes rundt i for at din forretning bliver bedre. 

Du kan få individuel sparring inden for en lang række områder. 

Forretningsstrategi

  • Skal i ansætte nye medarbejdere? Står i over for et generationsskifte? Er der nye teknologier som trænger sig på? Det kan alt sammen være gode anledninger til at ændre jeres forretningsstrategi eller justere i den gamle. 

Forretningsprocesser

  • Her kigger vi på alle de delelementer, der udgør jeres forretning. Det vil sige fra de første skitser til projektering og byggeledelse. Hvilken værdi skaber de for jer? For jeres kunder? Hvad tager I for arbejdet? Måske er der nogen af jeres forretningsprocesser, der kan få en anden rolle i jeres strategi. Det hjælper vi jer med at finde ud af. 

Marked og kunder

  • Hvor godt kender I jeres kunder? Jeres markeder? At kende sine kunder og markeder er en vigtig del af det at styrke og udvikle sin forretning. I vil her få råd til, hvordan I finder ud af, om jeres kunder stemmer overens med jeres strategi. 

Kompetenceudvikling og rekruttering

  • En forretningsstrategi handler om at ville noget og blive god til det. Udvikling af jeres personale og at finde de rigtige medarbejdere er en grundsten i jeres strategi. At bruge kompetenceudvikling rigtigt kan være det sidste i mangler for at styrke jeres forretning. 

Internationalt samarbejde

  • Overvejer i at sælge jeres ideer og kompetencer til udlandet? Der kan være flere ting I skal være opmærksomme på. Hvilke regler er der på området inden for EU? Hvad søger de i de enkelte lande? Hvordan passer det med jeres strategi? Det kan vi hjælpe jer med at finde ud af. 

Medlemmer kan frit kontakte vores specialist med spørgsmål eller få gode råd til, hvordan I kommer videre. 

Opdag styrken ved vores netværk

Danske Arkitektvirksomheder faciliterer og arrangerer en række netværk, der hjælper med forskellige funktioner og særlige forretningsområder i arkitektbranchen.

Bliv en del af vores Arkitektnetværk, hvor vi sætter fokus på vækst og succes.

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder regionale netværk over hele landet, tilpasset såvel enkeltpersoner og virksomheder i alle størrelser. Bliv en del af et fællesskab og få adgang til værdifuld sparring, inspirerende idéer og konkrete løsninger til at optimere dine færdigheder og forretningspraksis. Vores netværk er dedikeret til at adressere de aktuelle udfordringer, din virksomhed står overfor. Typisk mødes netværkene 1 til 4 gange om året.

Disse netværk er eksklusive for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder og deres ansatte. Deltagelse er gratis, men der kan være enkelte møder, hvor der opkræves deltagerbetaling, fx ved eksterne foredragsholdere.

Kontakt os nu og bliv en del af disse netværk, og oplev styrken ved at samarbejde om at tackle branchens udfordringer sammen.

Vi tilbyder følgende netværk, som du kan blive en del af:

Kommunikationsnetværk

Optimer din virksomheds kommunikation og synlighed med vores kommunikationsnetværk. Vi holder 3-4 årlige møder om året, hvor medlemmerne skiftes til at være vært. Sammen bestemmer vi temaerne og problemstillinger, der skal drøftes.
Skriv til Karen på ks@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket.

10|10 netværk

Netværk for virksomheder med under 10 års erfaring og med færre end 10 ansatte. Vi fokuserer på forretningsudvikling og ønsker at være stemmen for virksomheder, der skaber bæredygtige løsninger. Vi mødes 2-4 gange årligt for at styrke vores faglige og forretningsmæssige kompetencer.
Skriv til Kith på klg@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket.

Forretningsnetværk

Netværket fokuserer på ledelse, forretnings- og organisationsudvikling, hvor vi diskuterer udfordringer og spørgsmål relateret til virksomhedsdrift og udvikling. Netværket henvender sig primært til partnere eller ejere i arkitektvirksomheder med 10-50 ansatte.
Skriv til Lars Emil på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket.

Netværk for HR og administration

Netværket fokuserer på HR og administration, herunder personaleforvaltning, kompetenceudvikling, løn- og arbejdsforhold . I dette netværk er medlemmerne HR- og administrationschefer samt ledende medarbejdere med ansvar for HR-området.
Skriv til Lars Emil på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket.

Netværk for jurister

Deltag i vores juridiske netværk, eksklusivt for ansatte i medlemsvirksomheder. Vi afholder 2-3 årlige møder,hvor vi deler erfaringer og diskutere markedstendenser. Møderne holdes på skift hos de deltagende virksomheder.
Skriv til Preben på pd@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket.

CFO netværk

Netværket sætter fokus på virksomhedernes samlede økonomiske performance og rentabilitet. Vi diskuterer emner som benchmark, systemintegration, dataindberetning, kostprisberegning m.m. Deltagerne udgøres af CFO’er, økonomidirektører og-chefer fra medlemsvirksomheder.
Skriv til Lars Emil på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket.

Regionale netværk

Vi har syv regionale netværk, der er skabt for at imødekomme alle medlemsvirksomheders behov for at mødes og netværke. Disse netværk er et samlingspunkt  for at dele viden og diskutere relevante emner og få indsigt i medlemstilbud og andre medlemsaktiviteter.
Skriv til Lars Emil på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket. 

Landskabsnetværket

Dedikeret til fagpersoner fra virksomheder, hvor landskabsarkitekturen er et primært forretningsområde. Her diskuteres forretningsmæssige udfordringer i landskabsprojekter, totalrådgivning, udbud og konkurrencer.
Skriv til Kith på klg@danskeark.dk, hvis du vil vide mere eller være med i netværket.

Skal din virksomhed ud i verden?

Som medlem hos Danske Arkitektvirksomheder, kan du få rådgivning og hjælp med internationale spørgsmål og samarbejder samt mulighed for at deltage i internationalt orienterede arrangementer og netværk.

Danske Arkitektvirksomheders målsætning på området er at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes deltagelse i internationaliseringsprocessen. For der er gode muligheder for at danske arkitektvirksomheder kan etablere sig eller få enkelte opgaver i udlandet.
Ifølge den nordiske brancherapport (Sector Review 2016), så har danske arkitektvirksomheder fra 2014-2015 fordoblet deres omsætning i udlandet. Flere danske virksomheder er med i top ti over de 100 største virksomheder i Norden. Det betyder, at danske arkitektvirksomheder har styrket deres forretninger i udlandet.

Stigningen i omsætning hos danske arkitektvirksomheder i udlandet skyldes blandt andet øget fokus på internationaliseringsstrategier og professionalisme. Over de sidste tre år har danske arkitektvirksomheder således næsten tredoblet deres omsætning i internationale datterselskaber.

“De gode resultater giver grobund for, at flere arkitektvirksomheder kan undersøge mulighederne for at gøre forretning i udlandet,” siger Lars Emil Kragh, forretningsudviklingschef hos Danske Arkitektvirksomheder.

Selvom det er de største virksomheder, der bærer det frem, så har mindre virksomheder som fx CEBRA, AART, JJW og JUUL | FROST er også gået internationale. Danske virksomheder har altså gode muligheder for at etablere sig i udlandet, samtidig med, at virksomheders kvaliteter er både efterspurgte og anerkendte. Som brancheorganisation vil Danske Arkitektvirksomheder fortsætte med at overvåge den internationale udvikling for at kunne vurdere medlemmernes muligheder for at klare sig i den globale konkurrence, og øge virksomhedernes forståelse for internationale markeder. 

Det gør vi, så danske arkitektvirksomheder fortsat har de bedste muligheder på de udenlandske markeder.

Hvis du også er medlem af DI, kan du også her få rådgivning, netværk og hjælp til eksportfremstød. 

Læs mere her.

Herudover kan du orienterer dig gennem den seneste eksportanalyse lavet sammen med FRI og Dansk Byggeri.

Læs mere her.