YDELSESBESKRIVELSE: BYGHERRERÅDGIVNING

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019 bruger du ved bygherrerådgivning. I ydelsesbeskrivelsen defineres bygherrerådgiverens rolle ved de forskellige entrepriseformer, ved partnering, lejerrådgivning, investorrådgivning m.v.

Bygherrerådgivningsaftaler kræver en mere præcis afgrænsning af ydelsen i selve aftalen. Omfanget af bygherrerådgivning varierer fra sag til sag, og denne ydelsesbeskrivelse kræver i højere grad end fx ved ydelsesbeskrivelsen om Byggeri og Planlægning, at parterne definerer indholdet og omfanget af de konkrete ydelser mere præcist i aftalen.

Kontrakten skal derfor henvise til de relevante punkter i ydelsesbeskrivelsen, som er aftalt, men samtidig bør den konkrete ydelse afgrænses yderligere i selve aftalen.

Det forudsættes, at ABR 89 er aftalt og vi anbefaler, at aftalen udformes på den af Danske Arkitektvirksomheder og FRI udarbejdede aftaleformular.

Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 kan købes i papirudgave ved henvendelse på um@danskeark.dk. Prisen er 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er eksklusiv moms og forsendelsesgebyr.

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019