Piktogram workshop

Workshop: Bliv skarp på Kvalitetsledelse

Opdateret 05.06.18 |
Af:
Tine W. Holmboe

ABR18, YBL18, BR18 – for ikke at glemme GDPR. Ved I heller ikke, hvor I skal starte, når det hele kommer væltende? Vi foreslår, at I starter med at få styr på jeres Kvalitetsledelse!

Kom til workshop med Danske Arkitektvirksomheder tirsdag den 26. juni kl. 13-16 og hør, hvordan to forskellige medlemsvirksomheder griber Kvalitetsledelse an – og vær med til at programmere udformningen af Danske Arkitektvirksomheders nye Kvalitetsledelses-system, som er under udvikling.

Danske Arkitektvirksomheder har igennem en rundspørge blandt et repræsentativt udsnit af medlemmerne erfaret, at rigtig mange, uanset virksomhedens størrelse, gør brug af vores Kvalitetsledelses-system.

Skabelonerne bliver downloadet, og de tilpasses ens egne systemer og processer. Men, vi erfarer også, at der efterspørges en lidt mere holistisk tilgang til Kvalitetsledelse: Bør et Kvalitetsledelses-system ikke være andet og meget mere end KS? Det bakker vi op om – og Danske Arkitektvirksomheders nye Kvalitetsledelses-system skal være netop det: et system, som lægger et overordnet strategisk blik på virksomhedsniveau, som forholder sig til kvalitet helt fra ansættelse og udvikling af medarbejdere til organisationsstruktur samt interne processer. 

Vi mener, at det nye Kvalitetsledelses-system skal indeholde potentialet til at løfte hele arkitektvirksomheden og ikke blot det enkelte projekt.

Vi anbefaler ikke, at det nye system skal kunne efterleve en ISO-certificering, men vi arbejder på at bygge systemet op på baggrund af  ISO’s syv Kvalitetsledelses-principper, nemlig: Kundefokus, Ledelse, Motivation af medarbejdere, Procestilgang, Forbedring, Evidens-baseret beslutningstagning samt Relationsledelse 

Men indtil videre er der kun taget de første spæde skridt til det nye system – jeres input er afgørende for, at vi udvikler i den rigtige retning. Og derfor afholder vi denne workshop, så denne udvikling kan kickstartes!

Se vores nuværende Kvalitetsledelsessystem

Program

  • Velkomst, introduktion og baggrund for workshoppen ved Tine W. Holmboe, Danske Arkitektvirksomheder
  • Oplæg ”Hvad er Kvalitetsledelse – og hvad skal det kunne?” ved Tine W. Holmboe, Danske Arkitektvirksomheder
  • Oplæg ”ISO-certificering af en arkitektvirksomhed” ved Ole Emborg, Emborg Form Arkitekter maa
  • Oplæg ”Projekthåndbogen som et strategisk ledelsesværktøj” ved Katrine Kristensen, Årstiderne Arkitekter
  • Workshop: Hvad er jeres behov? Hvordan vil Danske Arkitektvirksomheders nye Kvalitetsledelses-system optimalt set se ud?
  • Afrunding samt etablering af Kvalitetsledelses-netværk ved Tine W. Holmboe, Danske Arkitektvirksomheder