Foto fra byggeplads

Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering

Dato 03.10.23 |
Af:
Klara Reetz

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører inviterer til en række inspirerende webinarer med fokus på arbejdsmiljø i projekteringsfasen. Webinarerne er designet specielt til projekterende arkitekter, ingeniører og bygherrerådgivere, og de præsenteres i samarbejde med Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherre og rådgivere.

Udforsk spændende emner, når Danske Arkitektvirksomheder og FRI i løbet af det kommende år vil dække en bred vifte af relevante emner, der er vigtige, når der skal tages højde for arbejdsmiljøet i projekteringsfasen. Dette inkluderer en tagvejledning, aktuelle AT-reaktioner for 2023, aspekt indenfor anlægs- og fjernvarmeprojekter samt håndtering af kemiske stoffer både i nye og ældre bygninger.

Webinarerne giver projekterende arkitekter og ingeniører de nødvendige værktøjer og viden til at tage handling og skabe en positiv indvirkning.

Webinarerne er primært rettet mod rådgivere indenfor byggebranchen og er dermed ikke specifikt rettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer (AMK).

Datoer og emner

  • Branchevejledning for tagdækning - Rådgiverens rolle - 3/10-2023 13:00-14:00
  • AT-reaktioner relevante for rådgivere - 29/11-2023 13:00-14:00
  • Anlæg- og fjernvarmeprojekter og arbejdsmiljø - 06/02-2024 13:00-14:00
  • Kemi i nye og ældre bygninger - 09/04-2024 13:00-14:00

Deltagelse er gratis, og man forpligter sig ikke til deltagelse i alle webinarer ved at tilmelde sig et enkelt. 

Læs mere om første seminar om rådgivers rolle i forhold til tagdækning