Webinar om de nye overenskomster på arkitektområdet

Dato 07.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Torsdag den 7. maj 2020, kl. 14-16, afholder DI webinar om overenskomstfornyelsen på arkitektområdet. På webinaret gennemgår DI’s eksperter de nye elementer i overenskomsterne, herunder de nye lønbåndssatser, øremærket forældreorlov og den særlige opsparing.

Alle arbejdsgivere og ledende medarbejdere i DI’s medlemsvirksomheder er velkomne til at deltage. Når du tilmelder dig, modtager du efterfølgende en bekræftelse med nærmere information om, hvordan du kobler dig på webinaret.

For dem der ikke har mulighed for at deltage på dagen, bliver webinaret optaget og efterfølgende lagt på DI’s hjemmeside samme sted, som du tilmelder dig.