Webinar: Direkte tildeling af kontrakter under EU’s tærskelværdier

Dato 09.06.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Selvom udbudsreglerne ofte kan virke bureaukratiske og omfangsrige, er der faktisk muligheder for at indgå tjenesteydelseskontrakter uden udbud. Det drejer sig bl.a. om de rådgiverkontrakter, hvor honoraret er under EU’s tærskelværdier. I samarbejde med FRI afholder vi webinar med gennemgang af udbudslovens regler. 

FRI og Danske Arkitektvirksomheder tilbyder i dette webinar en hurtig gennemgang af udbudslovens regler, der giver mulighed for direkte indkøb af rådgiverydelser under tærskelværdien. Kurset retter sig til medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder og FRI.

Online-kurset foregår via Teams torsdag den 4. juni 2020 kl. 13.30 til 14.30.

Undervisere: Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI og chefjurist, advokat Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder

Kurset er gratis, men kræver tilmelding. 

Tilmeld dig her