Piktogram af megafon

Webinar: Byggesagsbehandling af renovering og mindre bebyggelser

Dato 01.03.22 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

I forbindelse med arbejdet for at nedbringe sagsbehandlingstiden og forbedre byggeriets processer, inviteres tegnestuer nu til webinar og dialog med Københavns Kommune.

7-9-13 og 17-19 er de BR18 kapitler, hvor byggeandragende oftest knirker. Denne melding kan Københavns Kommune give på baggrund af deres digitale erfaringsopsamling på byggesagsbehandling. Kommunen arbejder på at forkorte sagsbehandlingstiden for byggesager, og søger i den forbindelse dialog med ansøgere. Derfor afholder de kundemøder som webinar – denne gang med særligt fokus på renovering og mindre bebyggelser.

På webinaret vil du få;

  • indblik i sagsbehandlingens maskinrum, samt den erfaring kommunen kan drage på tværs af byggesager
  • overblik over veje og vildveje i kunderejsen fra ansøgning til byggetilladelse, samt gode råd til, hvordan din byggesag får det bedste forløb.

Danske Arkitektvirksomheder støtter samarbejdet på tværs af værdikæden med henblik på at smidiggøre byggeriets processer. Derfor inviteres tegnestuer til at deltage i et webinar tirsdag den 1. marts 2022 – kl. 15-16.30. Tilmelding skal ske til Kirstine Brøgger Jensen på e-mail: kbj@danskeark.dk

Du kan læse mere om kommunens kundemøder og finde materiale fra tidligere afholdte møder hos Københavns Kommune.