Vi drømmer ikke om at blive store

Opdateret 06.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: 1:1 landskab, Guldbergs Plads i København

1:1 landskab er, hvor de gerne vil være. De vælger konkurrencer med omhu og fokuserer på værdiskabende arkitektur.

Det lille Valbybaserede landskabsarkitektfirma 1:1 landskab vil gerne være med til at sætte dagsorden, men er ydmyge over for de rammer, de arbejder under. Firmaet arbejder altid i en kontekst og tager udgangspunkt i, hvad der allerede findes i eller omkring det område, hvor de arbejder. 

“Vi har været i gang i næsten ti år, men vi bliver ved med at tænke på os selv som nystartede. Vi har langsomt fået bygget nogle solide referencer op igennem urbane aktivitetspladser i byrum, skoler, boliger og klimaprojekter, og det betyder, at vi er et sted, hvor vi gerne vil være. Vi drømmer ikke om at blive store, men vil gerne fortsætte i de baner, vi er i nu. Vores fokus er værdiskabende langtidsholdbar arkitektur, og vi lægger vægt på bygbarhed allerede i de indledende faser,” fortæller indehaver og landskabsarkitekt Trine Trydeman. Hun grundlagde sammen med Jacob Kamp 1:1 landskab, der i dag har seks fastansatte.

Vælger med omhu

I travle perioder har landskabsarkitekterne to eller tre projektansatte sideløbende med deres faste stab. De arbejder blandt andet med boligprojekter i det nye Carlsberg-område i København, et stort skoleprojekt i Helsingør, en klimapark for Københavns Kommune i Sydhavnen, og så har virksomheden vundet en konkurrence om to hektar park på Grønttorvet i Valby. 

”Vi er ligeså stolte af de mindre projekter som af de store. Men det handler selvfølgelig også om, at vi laver nogle projekter, som folk har hørt om eller kender navnet på, så bygherrerne tør vælge os. Vi er blevet bedre til at udvælge de konkurrencer, vi deltager i. Især fordi vi bruger mange kræfter på konkurrencer. Landskabet udgør typisk en forsvindende lille del af en samlet byggesum, så det er svært at få dækket udgifterne i honoraret,” fortæller Trine Trydeman.

"Vi er blevet bedre til at udvælge de konkurrencer, vi deltager i. Især fordi vi bruger mange kræfter på konkurrencer. Landskabet udgør typisk en forsvindende lille del af en samlet byggesum, så det er svært at få dækket udgifterne i honoraret,” fortæller Trine Trydeman, 1:1 landskab.

Tæt samarbejde

1:1 landskab sætter pris på at have en fast medarbejderstab i deres virksomhed. 

“Vi har en kerne af meget dygtige og erfarne medarbejdere, vi har oparbejdet et fælles ’sprog’ med. Vi taler meget om, at et projekt hver gang skal skræddersys til det enkelte sted, og vi forsøger at holde en knivskarp balance mellem pragmatisme og poesi,” siger Trine Trydeman.

Som landskabsarkitekt er samarbejdet med andre arkitekter, der skal stå for bygningerne i et projekt, normen. 

“Vi har gode samarbejdspartnere og i samspil med andre, skaber vi interessante projekter. Vores udfordring er, at vi er med hele vejen fra start til slut, men at vores udbytte alligevel er relativt mindre end bygningsarkitekternes på grund af de lave anlægssummer, der afsat til landskabet. Vi lægger mindst ligeså mange kræfter i projekterne, men jeg tror, at vi ikke er så gode til at kræve honorarer for de ydelser, der kommer udover det “bare” at lave en tegning, som for eksempel møder og dokumentation,” fortæller Trine Trydeman. 

Et netværk kan hjælpe

Danske Arkitektvirksomheder inviterer 30. januar til møde om etablering af et nyt netværk for landskabsarkitekter. Her ser Trine Trydeman mulighed for sparring. 

“Vi mangler et netværk kun for landskabsarkitekter efter, at Praktiserende Landskabsarkitekters Råd blev opløst. Vi skal blandt andet have en dialog om, hvordan vi kan blive bedre til at beskrive vores ydelser, “ siger Trine Trydeman. Landskabsarkitekterne har også en konkret udfordring i forhold til projektforsikringer, hvor der ikke skelnes mellem varierende honorarer indenfor de enkelte projekter. 

“Det betyder for os, at der er nogle opgaver, hvor vi har været nødt til at springe fra, fordi selvrisikoen udgjorde op til halvdelen af vores honorarsum. Den risiko vil vi selvfølgelig ikke tage. Det er den type problemer, vi håber på, at vi i et netværk kan løse med hinanden,” fortsætter Trine Trydeman, der også mener, at landskabsarkitekter er inde i en spændende periode på trods af udfordringerne. 

“Det er spændende at være landskabsarkitekt. Vi skal blive ved med at kæmpe, fordi vi er små, men måske handler det også om, at vi snakker mindre om, hvor små vi er og i stedet fortæller, hvad vi kan bidrage med,” siger Trine Trydeman.

Læs mere om netværk for landskabsarkitekter her