Skærmdump fra vituelt møde

Vellykket virtuelt regionalt netværksmøde

Dato 11.11.20 |
Af:
Lene Espersen

Det primære tema på mødet var brug af verdensmål, hvor flere af de deltagende allerede er i gang. Herudover blev der bl.a. delt erfaringer inden for personcertificeringen på brand. Der er flere møder i kalenderen rundt omkring i landet.

Danske Arkitektvirksomheder har afholdt det første af en række virtuelle regionale netværksmøder med vores medlemmer i Vestsjælland. Det var godt at høre nyt fra Dorte Toft Boesen fra Cornelius Vöge, Lone Backs fra Lone Backs Arkitekter, Morten Sonnenborg fra aNNeKS aps, Henriette Fischer Jul fra Lassen Landskab, Anne Stausholm fra Anne Stausholm Landskabsarkitekter og Jan Bille fra BILLE ARC Aps.
 
Mange fysiske møder har været sat i bero de sidste ni måneder, og selvom vi løbende har kontakt med vores medlemmer, var det godt at få en temperaturmåling ude i regionerne hos de små og mellemstore tegnestuer.

Generelt er tilbagemeldingen, at der er et fint aktivitetsniveau hos alle, at det særligt gælder opgaver for private, samt de mange projekter der er en udløber af, at Landsbyggefondens renoveringskø for den almene sektor nu afvikles. Det giver travlhed for mange medlemmer.

Nye certificeringsregler

Vi tog også bordrunde om de nye certificeringsregler for brand og statik samt ikke mindst erfaringsudveksling vedr. indplacering af brandkrav og byggesagsbehandling i de enkelte kommuner. Der er fortsat plads til forbedring - for at sige det lidt diplomatisk.

Danske Arkitektvirksomheder arbejder sammen med andre dele af branchen og Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen (TBST) på at få gjort den nye byggesagsbehandling, certificeringer og indplacering i brandklasser mere smidig, og vi opfordrer medlemmer til at benytte TBST´s hjemmeside www.brandogkonstruktioner.dk til at blive opdateret.

Verdensmålene er i spil mange steder

En stor del af mødet gik også med at præsentere Danske Arkitektvirksomheders ”opskriftsbog” på, hvordan man som virksomhed og i sine projekter konkret kan arbejde med de 17 Verdensmål.

Der var stor spørgelyst, og det var godt at høre, at mange bygherrer allerede er optaget af at få indtænkt et eller flere af delmålene i deres projekter.

Netværksideen fungerer - også på skærmen

Selvom vi ikke kunne byde på kaffe og kage – havde vores netværksmøde alligevel en stemning af nærvær over sig, og vi håber, at flere medlemmer vil prioritere vores regionale netværksmøder, der afholdes minimum én gang om året for hvert enkelt netværk.

De næste møder i vores regionale netværk er

  • Mandag den 23. november – Nordjylland
  • Mandag den 30. november – Sydsjælland + Lolland og Falster
  • Mandag den 7. december - Sydjylland

Hvis du vil høre mere om vores regionale netværk, ikke har modtaget en invitation eller lignende, kan du kontakte administrationschef Ulla Michael på um@danskeark.dk eller på tlf. 3283 0500.