VANDHALLA

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Martin Schubert

Vandhalla er en ny udvidelse til Egmont Højskolen i Hou i det vestlige Danmark, der åbnede i 2015. Centeret indeholder sports-, genoptrænings- og vandtræningsfaciliteter og er udformet med et særligt fokus på tilgængelighed og fysisk ligeværdighed mellem mennesker. Bag designet står FORCE4 architects og CUBO arkitekter.

"Højskoleforstanderen fortæller, at man efter at have fået Vandhalla oplever en langt større søgning til højskolen end tidligere, hvilket er i sig selv en tilkendegivelse på, at Vandhalla skaber værdi. Og overordnet viser evalueringen tydeligt at Vandhalla har skabt øget værdi for eleverne, for skolen og for lokalsamfundet.”
Evaluering af Vandhalla, SBi 2016

TRIVSEL & SUNDHED

Med den nye svømmehal Vandhalla har Egmont Højskolen i Hou fået et kæmpeløft til styrkelse af deres undervisningstilbud, fritidsaktiviteter og muligheder for samvær. Ifølge en evaluering af Vandhalla, foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut i 2016, skaber hallen stor social værdi. Internt opleves værdien ved langt bedre udnyttelse af de fysiske rammer til undervisning med fokus på rehabilitering, samt en forøgelse af elevernes generelle aktivitetsniveau. Langt flere elever deltager i undervisningsaktiviteterne end hidtil, og højskolen oplever, at faciliteterne udfordrer, stimulerer og inspirerer flere brugere til nye aktiviteter.

TILGÆNGELIGHED & ØKONOMI

Evalueringen foretaget af SBi viser også, at Vandhalla har en unik status i lokalsamfundet og er samlingspunkt for mange lokale aktiviteter. Med sin karakteristiske monolitiske form er bygningen blevet et vartegn for både højskolen, tilgængeligheden og byen. Netop fordi hallen er åben for offentligheden er mange lokale klubber og frivillige i dag tilknyttet stedet, og højskolen oplever stor efterspørgsel på svømmetider fra eksterne foreninger og udenlandske gæster. Højskoleforstanderen fortæller, at flere søger ind på højskolen end nogensinde før.
Med brugerinddragelse som omdrejningspunkt har teamet bag Vandhalla-projektet arbejdet med tilgængelighed som hovedgreb gennem hele designprocessen. Vandhalla's arkitektoniske kvaliteter kommer til udtryk i tænkningen, organiseringen af bygningen og projektholdets læringsproces.

”Der er afgørende viden og erfaring at trække ud af processen og projektet, som fremadrettet kan virke som det nødvendige og altafgørende første skridt på en faglig udviklingsrejse, der forhåbentlig vil lede til nye innovative tilgængelighedsløsninger som i endnu højere grad vil øge livskvaliteten for brugerne end tilfældet er i Vandhalla. Og det siger ikke så lidt.”
Evaluering af Vandhalla, SBi 2016

Vandhalla, CUBO, FORCE4. Foto: Leif Tuxen
Foto: Leif Tuxen

OM PROJEKTET

Vandhalla er Danmarks mest tilgængelige vandtrænings- og rehabiliteringscenter og fungerer som en del af Egmont Højskolen i Hou. Eftersom Egmont Højskolen har en lang historie med at udbyde undervisning og kurser for elever med fysiske handicap, er tilgængeligheden også et bærende greb i Vandhalla. Centeret indeholder bl.a. et varmtvandsbassin, en multifunktionel hal med tilførende bevægelsescenter, et audiovisuelt undervisningsrum og Danmarks første vandrutsjebane, der er tilgængelig for kørestolsbrugere. Vandhalla er ikke kun for Egmont Højskolens elever og kursister, men også åbent for offentligheden, turister og gæster i Hou’s søssportcenter. Det udbyggede center giver fornyet helhed til Egmont Højskolens originale bygninger og står som et landmark for tilgængelig arkitektur.

Læs mere om Vandhalla på CUBO arkitekter's hjemmeside