Værdier

Opdateret 11.07.19

Jeres Værdier skal beskrives – jeres bygherrer skal forstå dem, og jeres medarbejdere skal kunne se sig selv i dem.

Oversæt jeres Strategi, så den formidles direkte til jeres medarbejdere – de skal mærke, at de er en del af familien, og at I ville være på herrens mark uden dem.

Beskriv firmaets historie. Hvordan startede det? Hvad drev jer? Hvilken fortælling skal medarbejderne skrive sig ind i? Tænk på, at de er jeres ambassadører overalt, hvor de færdes.

Beskriv sammenhængen med jeres lønpolitik her i kapitlet – den skal jo understøtte jeres værdier, visioner, mål og strategi. Forklar fx. sammenhængen mellem løn og kompetencer og forklar, hvordan og hvornår kompetencer og funktioner honoreres.

Ring og spørg Personalejura i Dansk Industri, hvis I er i tvivl.