Urimelige aftaleklausuler hos kommune

Dato 04.12.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer Slagelse Kommune til at genoverveje urimeligt krav i forbindelse med udbud af totalrådgivning, hvor rådgiver pålægges kontrollen af og ansvaret for om entreprenørerne opfylder sine sociale klausuler.

Danske Arkitektvirksomheder har kontaktet Slagelse Kommune i forbindelse med udbud af totalrådgivning vedr. dagsinstitutionen Jonslunden. Udbuddet indeholder en arbejdsklausul og en uddannelsesklausul rettet mod entreprenørerne Men - udbudsmaterialet overdrager imidlertid kontrol af entreprenørens opfyldelse af sociale klausuler på rådgiverne. Det betyder, at hvis entreprenøren ikke overholder de sociale klausuler, risikerer rådgiver en bod på 50.000 kr. samt en dagbod på 2000 kr. eller 1500 kr. pr. dag afhængig af klausulens eller overtrædelsens karakter.

Hvor meget eller hvor lidt der skal til for at manglende kontrol udløser boden, er uklart, og Danske Arkitektvirksomheder har derfor påpeget overfor bygherren det urimelige i at overvælte risikoen på rådgiverne, da det ikke er en normal rådgiverydelse for arkitekter og ingeniører. Kontrol af entreprenørernes overholdelse af sociale klausuler, bør udføres af kommunen selv eller eksterne rådgivere med speciale heri. Boder er i øvrigt ikke omfattet af den sædvanlige ansvarsforsikring og en eventuel bod, skal betales direkte af virksomheden.

Danske Arkitektvirksomheder har opfordret kommunen til at genoverveje kravet, men Slagelse Kommune har i skrivende stund ikke svaret på vores henvendelse.