Udbudsforretning

Her finder I eksempler på udbudsbreve, afslagsgivelse med mere, som I kan bruge i forbindelse med udbud.

Dokumenterne i kapitel 3 under udbudsforretning fra punkt 1-4D bliver i øjeblikket opdateret, så de passer til den gældende EU-lovgivning. Har du akutte spørgsmål, der vedrører dette så kontakt Danske Arkitektvirksomheders jurister på telefon eller mail.  

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Udbudsbrev, TBL, begrænset, LP: Udbudsbrev for udbud efter tilbudsloven, begrænset licitation, hvor tildelingskriteriet er laveste pris.

Udbudsbrev, TBL, offentligt, LP: Udbudsbrev for udbud efter tilbudsloven, offentlig licitation, hvor tildelingskriteriet er laveste pris.

Udbudsbrev, TBL, begrænset, OEMF: Udbudsbrev for udbud efter tilbudsloven, begrænset licitation hvor tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud.

Udbudsbrev, TBL, offentligt, OEMF: Udbudsbrev for udbud efter tilbudsloven, offentlig licitation, hvor tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud.

Udbudsbrev, privat: Udbudsbrev for udbud ifm. en privat bygherre.

Rettelsesblad: Rettelser til udbudsmaterialet.

Tilbud-licitationsoversigt: Oversigt ved tilbudsafgivelse/licitation fordelt på entrepriser.

Tilbud-licitationsoversigt, intern: Oversigt ved tilbudsafgivelse/licitation fordelt på entrepriser samt med delposter i henhold til tilbudslistens opdeling.

Vægtningsskema, tilbud: Bedømmelse af indkomne tilbud. 

Afslagsskrivelse: Afslagsskrivelse til ikke udvalgte entreprenører. 

Afslagsskrivelse, ukonditionsmæssig: Afslagsskrivelse til entreprenør med ukonditionsmæssigt tilbud.

Indstillingsskrivelse, begrænset, OEMF: Kommentarer fremkommet ved vurdering af tilbud herunder indstilling til klient om overdragelse af arbejdet til tilbudsgivere.

Entrepriseaftale: Entrepriseaftale (accept) mellem bygherre og tilbudsgiver.

Aftalenotat: Notat der opsummerer tilbuddet samt eventuelle ydelser, der er fravalgt og/eller tilkøbt.

Entreprisegaranti: Garanti/sikkerhedsstillelse i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftale.

Garanti, forudbetalling: Garanti/sikkerhedsstillelse såfremt entreprenøren ønsker forudbetaling på leverancer.

Udbudsbrev, begrænset, TBL, LP
Udbudsbrev, TBL, offentligt, LP
Udbudsbrev, TBL, begrænset, OEMF
Udbudsbrev, TBL, offentligt, OEMF
Udbudsbrev, privat
Rettelsesblad
Tilbud-licitationsoversigt
Tilbud-licitationsoversigt, internt
Vægtningsskema, tilbud
Indstillingsskrivelse, begrænset, OEMF
Entrepriseaftale
Aftalenotat
Entreprisegaranti
Garanti, forudbetaling