Ubegrænset ansvar i udbud i Viborg Kommune

Opdateret 10.10.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Viborg Kommune har udbudt to skoler og børnehaver i totalrådgivning i Skals og Ørum. Udbudsmaterialet indeholder urimelige fravigelser til aftaledokumenterne ABR18. Danske Arkitektvirksomheder har derfor skrevet til kommunen og opfordret til, at de frafalder fravigelserne.

To skoler og børnehaver i henholdvis Skals og Ørum i Viborg Kommune er blevet udbudt i totalrådgivning. Kontrakten indeholder forskellige fravigelser til ABR18.

I de to udbud har bygherren stillet krav til forsikringsdækningens størrelse, men har alligevel valgt at fravige ABR18’s regler om ansvarsbegrænsning. Konsekvensen her er, at totalrådgivers ansvar er ubegrænset, hvilket er i strid med ABR18 § 50, stk. 3 og 4.

I brevet til Viborg Kommune påpeger Danske Arkitektvirksomheder, at AB-dokumenterne er udtryk for en balance, som alle i AB-udvalget er blevet enige om, herunder også Kommunernes Landsforening.

Et af hovedargumenterne for at rådgiverne (og entreprenørerne) gik ind i revisionen var netop at undgå de mange fravigelser til aftaledokumenterne, som skaber uklarhed og uigennemsigtighed.

Udover det ubegrænsede ansvar fraviges bl.a. også ABR18 § 37 om anvendelsesretten samt §§ 52-53 vedrørende udskydelse og afbestilling.

Bygherre stiller desuden også krav om, at rådgiverne skal tegne en produktansvarsforsikring, selvom rådgivere aldrig kan gøres ansvarlige for produktansvar. Ansvar for- og forsikring mod produktansvar er derfor taget helt ud af ABR18 i modsætning til AB18, hvor produktansvarsforsikring er taget med.

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer Viborg Kommune til at genoverveje de mange fravigelser i forbindelse med udbud af de to skoler og børnehaver, og har lagt op til dialog.