Træ

Træbyggeri estimeres i dag til at udgøre omkring 9% af bygningsmassen i Danmark, og anvendelsen af træet stiger stadig. Som byggemateriale har træ mange fordele sammenlignet med alternative materialer – det kan ofte være både billigere, hurtigere at bygge med og mere klimavenligt.

I dette hæfte har vi samlet 15 interessante cases fra vores medlemmer, der alle anvender træ som et af de primære materialer. Projekterne er fordelt over hele landet og dækker alt fra institutioner, til kulturhuse, til almene boliger. Fælles for dem alle er, at træet skaber værdi for det enkelte projekt og påvirker den måde, vi oplever arkitekturen på. Mens materialevalget nogle steder har afgørende betydning for byggeriets CO2-aftryk, betyder det i andre projekter noget for bygningens indeklima, atmosfære eller relationen til omgivelserne.

Som materiale har træ utrolig mange anvendelsesmuligheder, og vi rykker hele tiden grænserne for, hvor og hvordan vi anvender træ i byggeriet – det er flere af casene i denne publikation gode eksempler på. Se bare Botilbuddet i Søndersø, hvor en brandtest har dokumenteret et stort potentiale ved træbeton og træfiber, Netto i Bygholm Bakker, hvor bygningselementer og samlinger i træ senere kan adskilles og genanvendes efter byggeriets levetid, eller skurene i Fremtidens Gårdhave på Tomsgårdsvej, som er opført udelukkende i frasorteret og genbrugt træ.

Ligesom andre byggematerialer, er træ en ressource, vi skal bruge med omtanke. Certificeret træ kan være med til at sikre, at vores stigende forbrug af materialet ikke sker på bekostning af biodiversitet og et fornuftigt skovbrug, men at vi tænker os godt om og anvender materialet rigtigt. Et godt eksempel er Børnehuset Grønnegården, som er bygget med FSC-mærket træ. Det betyder, at der ikke bliver fældet mere træ, end naturen kan nå at reproducere.

Vi håber, at publikationen kan være med til at inspirere både arkitekter, bygherrer og politikere til at træffe bevidste materialevalg - både når vi renoverer, og når vi bygger nyt. Træet har nemlig et stort potentiale i at nedbringe byggebranchens CO2-udledning – og så er det både fornybart, genanvendeligt og smukt.

Rigtig god læselyst!

Publikation - TRÆ