Toftebo

Dato 04.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: BJERG Arkitektur

Renoveringen af Toftebo har samlet set reduceret bebyggelsens CO²-udledning med 89% og varmebehovet med 93%. Renoveringen er et pragteksempel på, hvordan en totaløkonomisk tilgang til renovering muliggør en markant samfundsmæssig besparelse i både CO2-udledning og energi til opvarmning.

Boligbebyggelsen Toftebo blev oprindelig opført som etageboliger i 1950’erne og består i dag af 83 familieboliger med en blanding af 2-5 værelses lejligheder. Renoveringen af Toftebo fokuserer på at skabe de bedste forudsætninger for at reducere bebyggelsens energiudgifter, forbedre indeklimaet og højne komforten. Tidligere tændte beboerne i Toftebo allerede for varmen i september måned pga. træk og kuldegener, og efter renoveringen melder flere tilbage, at de først skruer op på termostaten i december. Der kan måles en helt konkret værdi for udlejer og beboere, idet bebyggelsens samlede energiforbrug er reduceret med 93%. Heraf er over 75% af energiforbruget til opvarmning i boligerne reduceret.

“Et vigtigt eksempel til efterfølgelse. Danmark stræber efter at gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer, og bygninger er en af de helt tunge energiforbrugere. Toftebo demonstrerer, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard inden for den almene ramme,” Dommerkomite, Årets Byggeri 2017

Renoveringen af Toftebo tager afsæt i passivhusstandarden, et superlavenergi-koncept, som stiller krav til, at komfort og indeklima opretholdes uden brug af aktive varme- og kølesystemer. At arbejde strategisk med et energiøkonomisk fokus, har gjort det muligt at renovere Toftebo til passivhusstandard inden for den almene ramme.

Toftebo. Foto: Bjerg Arkitektur