Foto: Preben Dahl
Preben Dahl, Chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder

Tofasede konkurrencer - En gammel kæphest, som ikke kan nævnes for ofte

Opdateret 08.06.17 |
Af:
Preben Dahl, Mia Winther-Queen

Foto: Kontraframe

Projektkonkurrencer er ikke et udbud, men en unik mulighed for at få belyst en problemstilling fra flere vinkler. Derfor skal materialet heller ikke være fyldt med detaljerede løsninger. Direktør Lene Espersen tager problematikken op med erhvervsminister Brian Mikkelsen. 

Det virker som om, at bygherrerne har glemt, hvorfor man afholder projektkonkurrencer. Godt hjulpet af bygherrerådgiverne, er det som om, at projektkonkurrencen gøres til et helt almindeligt udbud, hvor alting skal være kendt og beskrevet på forhånd.

Projektkonkurrencen er ikke et udbud, men en mulighed for at få belyst en problemstilling fra forskellige vinkler således, at bygherren kan vælge blandt flere ideer. Projektkonkurrencen hverken kan eller skal levere detaljerede løsninger eller tilvejebringe dokumentation for fx energiforbrug. 

Netop denne problemstilling tager direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen op med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), når de to mødes. 

"Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre at tilvejebringe detaljeret dokumentation på et så tidligt tidspunkt uden, at der har været den nødvendige dialog. Rådgiverne skal levere en masse spildt arbejde, og derefter skal dette spildte arbejde laves om i kontraktfasen," Chefjurist Preben Dahl

Detaljer skal leveres i kontraktfasen

Detaljerede løsninger og dokumentation hører til i kontraktfasen, hvor arkitekter i tæt dialog med bygherrer og brugere skal blive skarpere på budget, energiforbrug og funktionalitet. Det skal arkitekten ikke levere gratis eller næsten gratis. Dialog, optimeringen af forholdet mellem bygherres ønsker, krav, budget, kvalitet, funktionalitet og arkitektur er faktisk arkitektens kerneydelse, og den kan kun meningsfuldt leveres i kontraktfasen.

"På trods af dette ser vi igen og igen bygherrer, der forsøger at få arkitekterne til at levere alle mulige detaljer i konkurrencen, enten i selve fase 1 (som kun burde omfatte hovedgrebet) eller i fase 2 (som kun burde være en forhandling om kontrakten eller andre vigtige forudsætninger for samarbejdet). Konkurrencen og fase 2 (forhandlingen) er desværre blevet til to nye projekteringsfaser, altså projektering, som leveres gratis af arkitekterne og ingeniørerne," siger chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder Preben Dahl.  

De efterhånden mange eksempler, som Danske Arkitektvirksomheder har set på detaljerede løsninger og dokumentationskrav i konkurrence- og forhandlingsfasen viser med skræmmende tydelighed, at detaljeringskravet blot skaber en falsk tryghed. De mange år med ekstreme dokumentationskrav har ikke skabt større budgetsikkerhed - måske endda det modsatte. 

"Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre at tilvejebringe denne dokumentation på et så tidligt tidspunkt uden, at der har været den nødvendige dialog. Rådgiverne skal levere en masse spildt arbejde og derefter skal dette spildte arbejde laves om i kontraktfasen. Men det går også udover bygherrerne og det politiske system på grund af de dårlige sager om budgetoverskridelser, der kommer ud af det," siger Preben Dahl. 

Danske Arkitektvirksomheder mener derfor, at det er i alles interesse, at de offentlige bygherrer og deres rådgivere igen begynder at bruge projektkonkurrencen, som den er tænkt: Tilvejebringelsen af den gode ide. Indgå en kontrakt hurtigt og indled dialogen om de optimale løsninger.