UDFORDRINGER VED BRUG AF ESPD I BYGGE - OG ANLÆGSOPGAVER

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt. Oplever du også bøvl med at bruge det nye ESPD-dokument? Værdibyg inviterer til orientering, erfaringsudveksling og diskussion om brugen af ESPD-dokumentet. Kom og få nogle tricks med til dit næste udbud.

Med nyeste EU udbudsdirektiv og udbudsloven er det pålagt at bruge det fælles europæiske udbuds-dokument (ESPD). Det er en god idé med standardisering og forenkling, men i praksis er oplevelsen, at det kan være svært for både udbydere og tilbudsgivere at få informationerne placeret i skematikken. Derfor bliver brugen af ESPD ofte opfattet som omfattende og bureaukratisk frem for en gevinst.

Med udgangspunkt i en orientering om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde og vejledning om ESPD vil der fokuseres på brug af og udfordringer med ESPD-dokumentet. Erfaringerne belyses fra både en bygherre, en rådgiver og en entreprenør, der fortæller om deres erfaringer og udfordringer med ESPD'en. På mødet får du også gode konkrete råd til udfyldelse af ESPD'en fra Kammeradvokaten.

Læs mere og tilmeld dig her