Teknisk byggesagsbehandling giver nye forretningsmuligheder

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Peter Andreas Sattrup

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at den tekniske byggesagsbehandling fremover skal udliciteres til virksomheder med certificerede tekniske byggesagsbehandlere. Det er gode nyheder for arkitektvirksomheder, hvis de gør sig klar til at gribe mulighederne.

Arbejdet med den tekniske byggesagsbehandling er stadig undervejs, og Danske Arkitektvirksomheder er i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om udformningen af ordningen. 

Tanken er, at det vil give en smidigere og hurtigere sagsbehandling at udlicitere den tekniske sagsbehandling, og derfor er styrelsen gået i gang med at udforme en certificeringsordning og en revision af bygningsreglementet, så det i højere grad hviler på objektive kriterier og færre skøn. 

Overordnet er rammerne om ordningen lovende. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til allerede nu at begynde at overveje, om de vil opbygge kompetencer til teknisk byggesagsbehandling, så de kan høste fordelene, når ordningen træder i kraft.

Ordningen giver nye forretningsmuligheder

Der åbner sig nogle interessante muligheder for, at arkitektvirksomheder kan lave teknisk byggesagsbehandling som en integreret del af deres rådgivning og projektering. Det kan give en smidigere sagsgang, hvor virksomhederne ikke behøver at vente på tilbagemeldinger fra lokale myndigheder. 

Som ordningen tegner sig, vil styrelsen adskille de bebyggelsesmæssige forhold, som bliver beskrevet i bygningsreglementets kapitel 1 og 2, fra de tekniske forhold beskrevet i de øvrige kapitler. De bebyggelsesmæssige forhold bliver også fremover forvaltet af kommunerne, mens den tekniske side af byggesagsbehandlingen bliver udliciteret.

Byggeriet bliver opdelt i fire klasser

For at sikre kvalitet og sikkerhed vil man stille krav til, at brand- og konstruktionsforhold skal godkendes af certificerede tekniske byggesagsbehandlere, som skal have en relevant uddannelse. Samtidig med, at de skal dokumentere og overholde en række kompetencekrav. 

Byggeriet bliver opdelt i fire sikkerhedsklasser for brand og fire for konstruktion - fra simpelt til meget komplekst byggeri. Jo mere kompleks byggeriet er, jo højere krav til ekspertise bliver der stillet. 

For eksempel vil den brandtekniske sagsbehandling af almindeligt bolig- eller kontorbyggeri, der følger almindelige brandsektioneringsprincipper og vejledning med gængse løsninger, kunne varetages af personer med en arkitektuddannelse. Når der er tale om mere kompliceret byggeri, for eksempel kontorbyggerier med åbne atrier, vil der blive stillet kompetencekrav svarende til et års forløb på en brandteknisk civilingeniøruddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Endnu højere kompetencekrav bliver der stillet til meget komplekst byggeri som fx indkøbscentre eller hospitalsbyggeri.

Opbyg allerede nu kompetencerne til teknisk byggesagsbehandling

Der bliver lagt op til, at man i større byggerier kan adskille komplekse dele fra mindre komplekse dele af samme byggeri, - et eksempel kunne være nogle kontorlænger grupperet omkring et åbent atrium. Det betyder, at arkitekter kan stå for sagsbehandlingen af de mindre komplicerede dele, mens en ingeniør skal stå for de mere komplicerede dele. 

Vi ser i Danske Arkitektvirksomheder umiddelbart meget positivt på de meldinger, vi får fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.