Foto af Lene Espersen på besøg hos Kullegaard Arkitekter
Direktør hos Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen på medlemsbesøg hos Kullegaard.

Tak for kampen 2018!

Opdateret 19.12.18 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Kullegaard

Opkøb, værktøjskasse til dokumentation af værdiskabelse, ABR, kvalitetsledelse og energieffektivisering er blot nogle af de centrale emner Danske Arkitektvirksomheder har været igennem i det forgangne år. Direktør Lene Espersen gør status.

2018 rinder snart ud, og vi tager fat på et helt frisk år med plads til masser af initiativer til gavn for vores medlemmer. Det er derfor tid til at gøre status over året der gik, så her er et udpluk at årets mange landvindinger, tovtrækkerier, tendenser, initiativer og konkrete projekter, vi har været optaget af hos Danske Arkitektvirksomheder i 2018.

Konsolidering af branchen

På de ydre linjer har Danske Arkitektvirksomheders opmærksomhed fra starten af året været rettet mod de mange konsolideringer i branchen, herunder ÅF´s opkøb af Gottlieb Paludan, SWECO´s opkøb af Aarstiderne arkitekter, Perkins Will´s opkøb af Schmidt Hammer Lassen, fusioner mellem arkitektvirksomheder og senest COWI´s køb af Arkitema.

Tendensen med at samle flere rådgivningsydelser i samme virksomhed er først og fremmest båret af ønsket om vækst, internationalisering, behovet for flere kompetencer i en digitaliseret verden, samt bygherrers ønske om en ”one stop shop”. Det er en udvikling, vi fortsat følger tæt.

Det er vigtigt, at danske arkitektvirksomheder kan klare sig i en international sammenhæng, men det er også vigtigt at bevare arkitekt-dna’et, så dansk arkitektur bevarer sit særkende og sin unikke status.

Den politiske scene

På den politiske scene har vi – i den positive ende af skalaen – modtaget det kreative vækstteams anbefalinger, hvor meget af det input Danske Arkitektvirksomheder havde bidraget med, er inkluderet i anbefalingerne. Ligeledes er det meget positivt, at erhvervsminister Rasmus Jarlov nu indfører et to-kuvert system i offentlige udbud, så vi sikrer, at kvalitet og pris vægtes fair og rimeligt i forhold til de rammer udbuddet er formuleret omkring.

Til gengæld har det været skuffende at opleve – først regeringen og derefter et samlet folketing – indgå en energiaftale, hvor der er afsat et meget lille beløb til energieffektivisering af bygninger. Det er uambitiøst og et udtryk for, at byggeriets rolle i energiforsyningen ikke står klart nok for beslutningstagerne. Ligeledes er regeringens klimaudspil blottet for initiativer på byggeriets område, og det arbejder vi ihærdigt på at forandre.

Samtidig har vi dog også noteret os, at ”miljø og klima”, i de nyeste meningsmålinger, har passeret udlændingepolitik på vælgernes dagsorden og er nu, sammen med ”sundhed”, helt i top hos folket. Et tigerspring som bliver interessant at følge og som vil lægge et vis pres på politikerne i det kommende år også i forbindelse med det Folketingsvalg, vi skal have senest juni 2019.

De indre linjer

På de indre linjer har det været et hæsblæsende år i sekretariatet, og jeg vil her blot fremhæve nogle enkelte af vores mange projekter, der alt i alt skal gavne medlemmernes forretning: Vi er ved at lægge sidste hånd på et forbedret kvalitetsledelsesværktøj til medlemmer i 2019, da der – med et nyt AB18 og ABR – ingen tvivl er om at fokus på kvalitetsledelse, og dét at have styr på interne processer er afgørende for at kunne efterleve det nye regelsæt. Vi har også, sammen med Arkitektforeningen, fået udarbejdet en vejledning til projektkonkurrencer, som nu skal efterprøves i virkeligheden og forhåbentlig give bedre resultater og lavere transaktionsomkostninger.

Fuld skrue på dokumentation

Bæredygtighedsarbejdet i Danske Arkitektvirksomheden har også båret mange frugter i år. Vi har sammen med Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Green Building Council Denmark modtaget støtte fra Realdania til at teste det ny EU-værktøj Level(s), og med 18 danske projekter ud af 130 i hele EU, får vi god mulighed for at sætte en bæredygtighedsdagsorden i EU. Vi regner med, at erfaringerne med Level(s) bliver værdifulde, når en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet forhåbentligt snart ser dagens lys.

I 2018 har vi også sat fuld skrue på at synliggøre, hvordan arkitektur skaber værdi for bygherrer, brugere og samfund med publikationen ”ARKITEKT – Dokumentér din værdiskabelse”. Bogen er en guide til en række metoder, arkitektvirksomheder kan bruge til at underbygge og dokumentere de værdier, arkitekturen skaber, socialt miljømæssigt og økonomisk.

Alt i alt et spændende år, hvor jeg gerne vil benytte anledningen til at sige tak til alle de medlemmer der deltager i vores arbejde, og tak til alle de medlemmer, jeg har nået at besøge, for altid at tage godt imod mig og give inspiration. Jeg håber at nå rundt til mange flere i 2019!