Tærskelværdier efter 1. januar 2016

Opdateret 06.02.17

Offentlige ordregivere, offentligretlige organer og private udbydere, der modtager offentlig støtte (dog afhængig af beløbsstørrelsen), skal pr. 1. januar 2016 ved indkøb af tjenesteydelser (+vareindkøb) og bygge- og anlægsarbejder, der overstiger tærskelværdierne, følge udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

For tjenesteydelser og varer gælder der forskellige tærskelværdier alt efter om der er tale om en statslig eller anden type offentlig ordregiver.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter kun forsyningsvirksomheder.

Tærskelværdierne er eksklusive moms og reguleres hvert andet år.

Er rådgivningsydelsen (tjenesteydelser og vareindkøb) under EUs tærskelværdier, men over kr. 500.000, gælder der særlige regler.
 
Bygge- og anlægsopgaver under EUs tærskelværdier skal efter 1. januar 2016 fortsat udbydes efter tilbudsloven (Ved bygge- og anlægsarbejder under 500.000 kr. skal tilbudsloven fortsat følges).

Se tærskelværdierne for 2016 til 2017 her.