Sundparken

Dato 04.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: Jørgen True

370 almene boliger i afdeling 19 & 22 er blevet omdannet og renoveret, så de nu fremstår fremtidssikrede og tidssvarende.

Det fremhæver direktør i Himmerland Boligforening, Ole Nielsen. Han fortæller desuden, at målet med renoveringen bl.a. har været, at det skulle ligne noget, folk gerne vil købe – og at det har man opnået. Ombygningen og renoveringen af 370 boliger fra 1977 har transformeret Himmerland Boligforening til et imødekommende og bæredygtigt byggeri med forbedrede udearealer. Facaderne er beklædt med træ og indrettet med store vinduespartier, franske altaner og karnapper, der giver boligerne markant bedre lys- og udsigtsforhold. Nogle boliger er blevet lagt sammen til større lejligheder, mens andre er blevet udvidet opad som moderne tagboliger i to etager med åbne rumforløb.

"Med flere beboere i arbejde er den gennemsnitlige erhvervsindkomst siden 2011 månedligt og før skat steget med 5.000 kroner i Kildeparken og 7.600 i Sundparken," BL – Danmarks Almene Boliger

Boligforeningen er forvandlet til en tidssvarende familieegnet byhus-bebyggelse. De fleste boliger i stueplan indrettes handicapvenligt og råder over deres egen gårdhave og carport. Et centralt placeret aktivitetshus fungerer som samlingspunkt for alle boligforeningens afdelinger i området. Huset lever op til energikravene for 2020 med et meget lavt energiforbrug.

Foto: Ajs Nielsen