Styring

Opdateret 11.12.19

Hvordan planlægger og styrer I et projekt, når I er klar til at komme i gang?

Dette afhænger selvfølgelig af en lang række forhold, så husk at rette afsnittet til ift. det konkrete projekt. Tid, økonomi og kvalitet kan nøje planlægges fx som beskrevet igennem faserne i Ydelsesbeskrivelsen, YBL 18, men bør naturligvis tilrettes det aktuelle aftalegrundlag.

Læg design ind som et fjerde spor og opbyg jeres egen proces-standard. Udlevér proaktivt jeres proces-standard, før I teamer op med potentielle samarbejdspartnere. Lad dem vide, at sådan her spiller klaveret, hvis man samarbejder med jer.

Bliv inspireret af skabelonerne herunder eller udvikl jeres egne!

Acontobegæring
Bilag_til_acontobegæring
Arkitektskitser, fordelingsliste
Auditrapport
Bemyndigelsesnotat
Bilag_til_bemyndigelsesnotat
Beslutningsliste_Bygherre
Byggemødereferat
Bygherremødereferat
Bygningsdelsjournal
Dagbod
Dagsorden_projekteringsmøde
Dokument- og tegningsfordelingsliste
Entrepriseoversigt
Erfaringsnotat
Følgeseddel
Garantifrigivelse
Granskningsprotokol
Journal over sikkerhedsmæssige forhold
Notat_risikobehaeftede_forhold
Plan_for_byggeledelse_budget
Processtyringsdiagram, KS
Projekt-_og_procesanalyse
Projektdagbog
Projekteringsmødereferat
Projektgennemgang
Projektgranskningsmøde
Projektjournal
Projektkontrol
Projektopfølgningsnotat
Projektstyringsværktøj
Risikovurdering
Sikkerhedsmødereferat
Telefonnotat
Tilsynsplan
Tilsynsrapport
Tilsynsrapportoversigt