Struktur

Opdateret 11.07.19

Struktur er konstruktionen, som holder jeres virksomhed sammen. Beskriv, hvordan den er bygget op.

Hvad er jeres selskabsform? Hvem ejer virksomheden? Hvem sidder i jeres bestyrelse/advisory board? Hvem refererer til hvem? Og hvem har hvilke kasketter på?

Tegn og opdatér jævnligt et internt organisationsdiagram – lad hver enkelt medarbejder forstå præcis, hvor de selv befinder sig i virksomheden.

Beskriv, hvilke roller, der udfyldes i virksomheden og hvem, der har ansvaret for hvad. Det kan være områder inden for drift af virksomheden (HR, overordnet IT, indkøb,

kommunikation, økonomi osv.) såvel som områder, som har stor betydning for jer, når I udvikler projekter (lovgivning, processtyring, bæredygtighed, brugerinddragelse,

dokumentation af værdiskabelse osv.)