Strategi-niveauet

Ja, strategi har med kvalitetsledelse at gøre. Det handler nemlig om at afklare, hvorfor I overhovedet er her, og hvad I har på hjerte. Først derefter kan I definere jeres organisation samt måden, hvorpå I arbejder og hvilke projekter, I skal gå efter!

Strategi er afklaringen af, hvem I er, hvad I vil – hvad, I ikke vil – samt hvordan I kommer lige præcis derhen, hvor I helst vil være.

Strategi er refleksionen over jer selv i forhold til omverdenen – omverdenen i forhold til jer selv.

Dét I kan, som andre ikke kan. Hvad jeres ømme tå er. Hvor omverdenen skriger på netop jer. Og hvor den sniger sig ind og bliver modbydelig for jer.

Strategi kortlægger alt det, folk synes om jer. Samt alt det, disse folk har af betydning for jer.

Kort sagt er strategi som tag på en bygning det, der rækker op og ud mod omverdenen samtidig med, at det afgrænser, hvor langt netop I rækker.

Vi anbefaler, at I på dette niveau, Strategi, udvikler en Køreplan, der opdateres min. én gang årligt. Køreplanen er et internt dokument, der sætter retning for jeres virksomheds aktiviteter - og den bør indeholde 4 afsnit: Status, Vision & Mål, Forbedring samt Interessenter. Download guiden herunder - den beskriver nærmere, hvordan I udvikler Køreplanens 4 afsnit.
 

Køreplan