Social Commissioning

Danske Arkitektvirksomheder sætter sammen med AART fokus på hvordan man som arkitektvirksomhed kan håndtere social bæredygtighed og værdiskabelse i vores byer og bygninger gennem beskrivelse af en metode til ”Social Commissioning”. Metoden præsenteres i en online-publikation der henvender sig til alle, der vil kvalificere arbejdet i alle faser af et bygge- eller renoveringsprojekt.

God arkitektur skal balancere mellem mangfoldige og forskelligartede hensyn med øje for såvel miljømæssig, som økonomisk og social bæredygtighed og værdiskabelse. Dette åbner både nye forretningsområder, men fordrer også nye kompetencer. 

Danske Arkitektvirksomheder sætter sammen med AART lys på både nødvendigheden af og metoder til at håndtere social bæredygtighed og værdiskabelse i vores byer og bygninger. Under titlen ”Social Commissioning” rammesætter vi i en ny publikation principper, proces og metoder til at kvalificere design og arbejde med forandringsledelse som integrerede dele af bygge- og renoveringsprojekter. 

Publikationen skal styrke debatten, understøtte kompetenceudvikling og dele viden om, hvad arkitektur kan og skal. Forslag til ydelser og leverancer, der kan understøtte social bæredygtighed og værdiskabelse gennem byggeriets faser, præsenteres i publikationen – fra den første idé og design, gennem brugsfasen, til genanvendelse eller endt levetid. 

Publikationen henvender sig både til arkitektvirksomheder og til bygherrer, der ønsker at arbejde målrettet med sociale aspekter af arkitekturen. Vi håber, at publikationen vil inspirere.

Se publikationen her eller hent den herunder. (LINK)

Social Commissioning