Små ingeniørfirmaer kan nu meddækkes på din forsikring

Dato 22.04.20 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Er du forsikret i HDI, har din forsikring i årevis kunnet meddække freelancere, individuelle konsulenter, og enkeltmandsvirksomheder med arkitektuddannelse, uden at søge særskilt godkendelse. Nu kan ordningen også omfatte de mindste ingeniørvirksomheder, hvor indehaveren er eneste beskæftigede.

Den nye mulighed for meddækning af enkeltmandsingeniørfirmaer, der fungerer som underrådgivere til arkitektvirksomheden, kan fx løse problemet med, at ingeniørfirmaets forsikring har en lavere dækningssum end arkitektfirmaets, og det ansvar arkitektfirmaet som totalrådgiver har påtaget sig. For at sikre dækningen skal der foreligge skriftlig aftale herom mellem arkitekt- og ingeniørfirmaet.

Ved anvendelse af ordningen bør arkitektfirmaets overtagelse af præmieudgift og risiko afspejles i honoraraftalen. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at indgå skriftlig aftale om, at ingeniørfirmaet, i tilfælde af at en af ingeniøren begået fejl skal dækkes, vederlagsfrit skal præstere de arbejdstimer til udredning og omprojektering, som forsikringstager er forpligtet til, ligesom ingeniøren skal dække selvrisiko for disse skader.

Bemærk at eventuelle ingeniørskader skal dækkes inden for den sum, der er til arkitektfirmaets skader, og derfor dels vil reducere arkitektfirmaets dækningsmuligheder for resten af det år, hvor ingeniørskaden anmeldes, dels tæller med i det samlede skadeforløb og dermed kan udløse højere præmie og /eller selvrisiko for arkitektfirmaet. Præcist på samme måde som enhver skade begået af arkitektfirmaets egen indehavere / medarbejdere.

Den omhandlede ordning fremgår af pkt 2. b i HDI´s forsikringsbetingelser.

Denne artikel er skrevet efter aftale med HDI og gælder som tillæg til betingelserne indtil den indskrives senest inden udsendelsen af policerne for 2021.

Den hidtidige ordning hvorefter lidt større ingeniørfirmaer eller andre underrådgivere, kan meddækkes på arkitektforsikringen i HDI, fortsætter uændret. Den forudsætter i modsætning til enkeltmandsfirmadækningen, at der søges forhåndsgodkendelse heraf gennem Marsh (HDI), og efter aftale betales evt. særskilt ekstra præmie herfor. Denne ordning findes i forsikringsbetingelsernes pkt. 2.c.

Har arkitektfirmaet valgt andet forsikringsselskab end HDI er ovennævnte meddækninger normalt ikke standard. Hvis de ønskes, skal de altså forhandles og aftales direkte på den enkelte forsikring.