Foto: Skolen i Sydhavnen
Skolen i Sydhavnen af JJW ARKITEKTER og PK3 Landskabsarkitekter.

Skolen – et billede på samfundets værdier

Opdateret 21.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Torben Eskerod

Folkeskolen symboliserer, hvilket samfund vi gerne vil have. Derfor er det vigtigt, at bygningerne understøtter både værdier, lærere og elever. Den helhed kan danske arkitekter være med til at skabe, fortæller Katja Viltoft fra JJW ARKITEKTER. 

Folkeskolen danner ramme for både læring, arbejdspladser og socialt liv. Derfor er det vigtigt at diskutere, hvordan vi bygger skoler i Danmark. Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat på Folkemødet om skolebyggeri, og Katja Viltoft partner i JJW ARKITEKTER og næstformand i Danske Arkitektvirksomheder er med i panelet.

Den danske folkeskole bliver ofte kritiseret for at ikke at være god nok. Over de seneste år er antallet af forældre, der vælger folkeskolen fra til deres børn steget. Omkring 20% af de danske børn går nu i en privat- eller friskole. Men folkeskolerne kan rumme meget mere end grå klasseværelser.

“Skolebyggeriet er et redskab til at bygge et demokratisk samfund, og det synes vi hos JJW er noget af det vigtigste, man kan være med til at skabe. Vores folkeskoler skal opdrage til fællesskab og demokrati, samtidig med, at vores børn bliver glade for at lære og udvikle sig. Og det skal skolebyggeriet understøtte,” siger Katja Viltoft.

Til debatten “What did you learn in school today?” deltager også Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening. Ifølge Katja Viltoft er det vigtigt at få diskuteret, hvilken værdi skolerne skal skabe, så fokus ikke udelukkende er på kvadratmeterprisen. Hvis de fysiske rammer kan være med til at styrke inklusion, forebygge overvægt eller fremme indlæringen, så bliver skolebyggerierne en del af et helt andet regnestykke. Fx er der blandt andet kommet mere fokus på bevægelse i folkeskolerne med Folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, noget de eksisterende skoler kan have svært ved at understøtte.

Skolen i Sydhavnen, der er designet af JJW ARKITEKTER, har med sin karakteristiske store trappe åbnet skolen op for hele bydelen, samtidig med, at skolen både rummer små kroge og store, lyse rum. 

“Som arkitekter skal vi skabe rammerne for de værdier vores folkeskole skal afspejle. Vi kan give plads til bevægelse med store rum, vi kan give trygge rammer med lys og gennemsigtighed, skabe plads til venskaber og bedre sociale relationer, og vi kan åbne op til en hel bydel ved at invitere indenfor på skolens område efter lukketid. Der ligger både økonomisk og social værdi i at indtænke merværdi i vores skoler, fordi det bl.a. kan styrke trivslen, som igen styrker indlæringen, men som også betyder, at forældre vælger folkeskolen til - og ikke fra,” siger Katja Viltoft.

Du kan læse mere om Danske Arkitektvirksomheder aktiviteter på Folkemødet her