Foto: Vilhemsro Skole
Fredensborg Skole Vilhemsro af Rubow Arkitekter har gjort den omgivende natur til en del af skolens miljø.

Skolebyggerier: Meget mere end klasseværelser

Opdateret 06.02.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Rune Johansen

Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling bugner med skole- og universitetsbyggerier, der understøtter læring, er godt for miljøet og som indbyder til innovation. Fremtidens skoler former fremtidens borgere, og det har arkitekterne forstået.

VUC Syd i Haderslev, DTU Compute, DTU Skylab, Fredensborg Skole og SDU Campus Kolding. Det er alle eksempler fra Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling, som vidner om skoler, der danner gode rammer for alle dem, der gør brug af skolerne.

Skoler skal nemlig give lyst til at lære. Og her kan de fysiske rammer være afgørende.

Det er VUC Campus Syd i Haderslev et godt eksempel på. Her har arkitekterne bag skabt bedre studiemotivation. Det ses ved, at antallet af dem, der læser videre på en videregående uddannelse, er steget med 200 %. Det er gjort ved at gentænke rammerne for læring. Her findes ingen traditionelle klasselokaler, men varierende undervisningszoner, der er bundet sammen af et lyst, åbent og digitalt læringsmiljø.

Hos SDU Campus Kolding har de udover at bruge 20-25 % mindre energi end tilsvarende bygninger, også skabt nye rammer for læring med stor forståelse for de studerendes omskiftelige hverdag. Rumfordelingen er organiseret med et særligt fokus på at understøtte vidensdeling og socialt samvær på tværs af undervisere, forskere og de studerendes daglige ærinder.

Og netop det at skulle differentiere mellem de enkelte elever og undervisningsformerne er ikke noget nyt. Det begyndte med folkeskoleloven fra 1993, hvor formålet var at skabe de mest optimale forudsætninger for læring. Det gælder både for folkeskoler og videregående uddannelsesinstitutioner.

Fokus på miljø er en del af de nye skoler

Klimavenlige skolebyggerier er også blevet en del af skoleskemaet. Eksemplerne viser, at der er sammenhæng mellem miljø og gode studiemiljøer. Fredensborg Skole Vilhelmsro skulle ifølge Fredensborg Kommune være et miljømæssigt bæredygtigt forbillede for fremtidige skolebyggerier. Skolen opfylder kravene til lavenergiklasse 1, da bygningerne primært opvarmes ved hjælp af jordvarmeanlæg.

På DTU Compute - en del af Danmarks Tekniske Universitet - er en optimeret klimaskærm, et hybridventilationssystem og en høj dagslysudnyttelse svaret på, hvordan 0-energibygningen DTU Compute kan være 100 % selvforsynende. En anden af DTUs bygninger, der også har udmærket sig ved både at være en særdeles klimavenlig bygning, men samtidig har skabt et godt studiemiljø, er DTU Skylab. Bygningen har efter renoveringen nedbragt energiforbruget med 20 %.

Lave energiklasser og klimavenlige bygninger kan ikke klare det alene, når det drejer sig om undervisningsbygninger, der skal ruste elever til fremtiden. Også omgivelserne og naturen spiller en rolle som på Fredensborg Skole Vilhelmsro, hvor grønne områder er med til at sænke stressniveauet og give bedre velbefindende for alle aldre.

De mange skole- og undervisningseksempler viser, at en skole er mere end et klasseværelse. Det er også et rum, hvor fokus kan lægges på miljø, bevægelse og nye måder at indrette sig på samtidig med at både elever og lærere styrkes på både den korte som den lange bane.

Du kan se alle eksemplerne her