Seminar: Skader og erstatningssager

Opdateret 18.09.18 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Danske Arkitektvirksomheder inviterer til medlemsseminar om håndtering af risiko for skader og erstatningssager.

I samarbejde med HDI og Marsh holder Danske Arkitektvirksomheder i september et medlemsseminar i både Gentofte og Vejle om risikobegrænsning og håndtering af erstatningssager.

Programmet ser således ud:

  1. Introduktion til bestemmelserne om ansvar, forsikring og konflikthåndtering i den nye ABR 18
  2. Typiske skader og erstatningssager på arkitektansvarsforsikringerne
  3. Gode råd til minimering af erstatningskrav, herunder om kvalitetsledelse
  4. Gennemgang af forsikringspolicens dækningsbestemmelser
  5. Spørgsmål, svar og debat.

På seminaret vil du, ud over repræsentanterne for HDI og Marsh, fra Danske Arkitektvirksomheder møde
chefkonsulent, cand.arch. Executive MBA Tine Weishappel Holmboe der er ansvarlig for vores nye
kvalitetsledelsessystem og chefkonsulent, cand. scient. pol. Paul K. Jeppesen, der beskæftiger sig med
forsikringsaftaler og ansvar.

Bemærk at seminaret har særligt fokus på skader og skadeforebyggelse og derfor supplerer, men ikke
erstatter, vores kurser om ABR18 og kommende kurser om forsikring i bredere i forstand.

Tilmelding foregår efter ”først til mølle” princippet og skal ske til Ulla Michael på um@danskeark.dk senest mandag den 24. september kl. 12.