Sammen ud af krisen: DI's anbefalinger til kommunerne

Dato 05.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Kommuner spiller en nøglerolle for at få dansk erhvervsliv ud af Coronakrisen. DI har derfor udarbejdet en række anbefalinger til kommunerne – heraf en række inden for byggeri. Idékataloget rummer 44 anbefalinger på områder som samarbejde med private samt investeringer i klima og energi.

Med kataloget ’Sammen ud af krisen’ har DI udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan bidrage til at hjælpe lokale virksomheder, redde arbejdspladser og samtidig understøtte en sund og bæredygtig udvikling af området.

Kommunerne kan spille en central rolle som motor i forhold til at genstarte dansk økonomi i form af investeringer i energi, klima, infrastruktur, digitalisering, teknologi og generel udvikling af den offentlige sektor.

Regeringen har suspenderet kommunernes anlægsloft i 2020, hvilket Danske Arkitektvirksomheder tidligt i Coronakrisen foreslog og som vi nu glæder os over er en realitet. Det giver kommunerne mulighed for at bidrage til at holde fast i arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen og de mange virksomheder, der leverer hertil.

Indenfor byggeriet lyder anbefalingerne bl.a.:

  • Igangsæt og fremryk mindre vedligeholdelses- og anlægsopgaver

  • Fremryk anlægsprojekter

  • En styrket energieffektiviseringsindsats i bygninger

  • Fjern midlertidigt gebyret for byggesagsbehandling

Læs alle anbefalingerne her