Ressourcer

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Ressourcer" præsenterer eksempler på bygninger, der nedbringer ressourceforbruget markant og dermed skaber værdi for bygherre og samfund.

Byggeriet er et af de helt store hjul i samfundets forvaltning af ressourcer. Det er de færreste der ved, at byggeriet står for

  • 40 procent af samfundets energiforbrug
  • 35 procent af materialeforbrug
  • 30 procent af affaldsproduktion
  • 5 procent af bruttonationalproduktet

Set i et livscyklusperspektiv kan materialeforbruget udgøre 25-75 procent af miljøpåvirkningerne i forhold til energiforbruget, afhængigt af, hvor energieffektivt byggeriet er. Det kan reduceres væsentligt ved at tanke i genanvendelse og cirkulær økonomi. 

I publikationen "Ressourcer" har vi samlet en række eksempler på arkitektur - både nybyggeri og renoveringsprojekter, hvor der er opnået markant merværdi gennem et nedbragt ressourceforbrug.

Publikation: Ressourcer