Open call, illustration

Vil du repræsentere Danske Arkitektvirksomheder ift. arbejdsmiljø i byggeriet?

Dato 28.09.21 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Illustration: Danske Arkitektvirksomheder

Arbejdsmiljø på byggepladsen vedrører ikke kun håndværkere. Kimen til et godt arbejdsmiljø på byggepladsen lægges allerede i byggeriets indledende faser, og arkitektens arbejde har stor indflydelse på vilkår for udførelse, og på den efterfølgende drift af byggeriet.

Danske Arkitektvirksomheder har fokus på arbejdsmiljø og er derfor repræsenteret i en række sammenhænge. Arkitekt Ole Andersen har gennem en lang årrække varetaget denne rolle. Nu er tiden kommet, hvor han ønsker at give teten videre.

Spørgsmålet er derfor: 

  • Kan og vil du repræsentere Danske Arkitektvirksomheder ift. arbejdsmiljø i byggeriet?
  • Eller kender du den perfekte kandidat?

Opgavens indhold

Danske Arkitektvirksomheder er repræsenteret ved møder i en række fora vedr. arbejdsmiljø. Poster er:

  • Observatør på rådsmøder i branchefællesskabet for arbejdsmiljø i byggeriet (BFA/BA)
  • Deltager i “Arbejdsgruppen om bygherrer, projekterende m.m. (BFA/BA)
  • Styregruppemedlem i Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere
  • Specialudvalget for arbejdsmiljø i Byggeriet, Dansk Industri

Du refererer til Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Bæredygtighed.
I forhold til tidsforbrug skal du beregne deltagelse i 2-3 møder pr. måned, ofte af et par timers varighed.
Møderne holdes i København eller på Teams.

Dine kvalifikationer

  • Du har gennemført den lovpligtige uddannelse for Arbejdsmiljøkoordinatorer
  • Du har godt kendskab til ydelsesbeskrivelser og ABR og AB
  • Du vil gerne præge fremtiden for arbejdsmiljøet i byggeriet

Du får et dybdekendskab til branchens samarbejde om udvikling af arbejdsmiljøet, samt opgradering dine faglige viden, hvilket kan styrke dit daglige arbejde med arbejdsmiljø. Herudover får du et stærkt netværk inden for byggeriets mange aktører.
Arbejdet lønnes idet anvendte timer kompenseres inden for aftalt ramme.
Som del af overdragelsen af posten vil Ole Andersen og sekretariatet i Danske Arkitektvirksomheder stå for at klæde dig vel på til at varetage opgaven.

Lyder det som noget for dig?

Skriv et par linjer om din erfaring og motivation, og send til Kirstine Brøgger Jensen, bæredygtighedskonsulent på kbj@danskeark.dk senest søndag den 10.oktober 2021.