Foto: Thomas Brorgen
Thomas Brogren på byggepladsen med de to vejledninger udarbejdet for Værdibyg

Renovering med konkrete og klare mål

Opdateret 13.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

En klar strategi, der sætter konkrete mål for renoveringen kan give et bedre projektresultatet, siger Thomas Brogren fra Gottlieb Paludan Architects. 

Værdibyg har udgivet nye vejledninger, der skal gøre renoveringsprocessen mere overskuelig og effektiv. Arkitekt Thomas Brogren fra Gottlieb Paludan Architects har i det meste af sin professionelle karriere arbejdet med renoveringsprojekter. Han har i den forbindelse været med i arbejdet med at udarbejdet de to vejledninger. Og det helt afgørende i arbejdet med renoveringer er at opsætte målsætninger for den værdi, som renoveringen skal skabe. 

"I renoveringer er det sjældent givet, hvad det er for en forbedring bygherre ønsker. Det kan være alt fra blot at male væggene hvide, til energioptimering, forbedret indeklima eller tilgængelighed. Derfor er det centralt, at der er en dialog med bygherre i den indledende fase, hvor arkitekten i samarbejde med bygherre finder de konkrete mål, der skaber værdi for netop dén bygherre og dét projekt," siger Thomas Brogren.

"Det er centralt, at der er en dialog med bygherre i den indledende fase, hvor arkitekten i samarbejde med bygherre finder de konkrete mål, der skaber værdi for netop dén bygherre og dét projekt," Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Vejledningen “Renoveringsstrategi” fokuserer på de strategiske målsætninger i det indledende arbejde med renoveringer, hvor den anden vejledning “Gode råd til renoveringsprocessen” arbejder med mere generelle værktøjer til at skabe godt samarbejde og øget produktivitet i det efterfølgende arbejde med renoveringsprojektet. 

Det indledende arbejde med at få formuleret konkrete målsætninger for et byggeri lægger sig naturligt op ad et andet mål for arkitekten: At kunne dokumentere, hvilken merværdi man som arkitektvirksomhed skaber. 

"Når man opsætter konkrete mål for et byggeri, så handler det om at gøre det klart, hvad det er for en værdi, man vil skabe. Denne diskussion foregår bedst i tæt samarbejde mellem arkitekter og bygherrer. Når vi udvikler nye redskaber for at nuancere og præcisere dialogen i den indledende beslutningsfase, så gør vi det for på forhånd for at kunne beslutte og formidle, hvilke værdier, der skal vægtes i det enkelte projekt. På den måde kan vi skabe grundlaget for tværfagligt samarbejde og sikre kvaliteten af det endelige projektresultat," siger Thomas Brogren. 

De nye vejledninger henvender sig til både bygherrer, arkitekter og andre der arbejder med renoveringsprocesser.

Her finder du vejledningerne