Foto af bygning

RE-SILIENCE: Arkitektonisk bæredygtighed – hvad er det?

Dato 07.12.22 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Billede: Balancen i Ry af Vandkunsten. Fotograf: Astrid Maria Rasmussen

Over de kommende år vil fokus på bæredygtighed i byggeriet sætte præg på vores arkitektur. Med et klima i forandring og pres på biodiversitet og ressourcer, er både arkitekturens og arkitektens rolle ved at ændre sig. På denne samtalesalon sætter vi fokus på, hvad der definerer en bæredygtig arkitektonisk kvalitet.

Den traditionelle forståelse af arkitektonisk kvalitet trækker tråde tilbage til Vitruvius’ tre dyder – funktionalitet, holdbarhed og æstetik. Spørgsmålet er om begrebet kan rumme de aktuelle fordringer om bæredygtighed, eller om vi må redefinere, hvad god arkitektur er og hvilket ansvar arkitekter har.

Det stiller Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen skarpt på i salonen RE-SILIENCE, hvor vi sammen bliver klogere på: 

  • Hvad er bæredygtig arkitektur – skal vi tale om en ny bæredygtig byggeskik?
  • Hvad er arkitektens rolle i grøn omstilling af byggeriet?
  • Hvilke konsekvenser har grøn omstilling for arkitektfagets selvforståelse?

Mød blandt andre:

  • Ida Lindberg, partner i Over Byen Arkitekter og næstformand i Arkitektforeningen, der ser arkitektens klassiske rolle som en viderefører af kulturarv der gå hånd i hånd med bæredygtighed: Det handler om at bevare og udvikle eksisterende bygninger. 
  • Karina Søgaard, grundlægger af soloarkitektvirksomheden KSARK der mener, at bæredygtig arkitektur bevæger sig med de problemer, vi i samfundet stiller skarpt på, og derfor ikke kan definere en gang for alle. 
  • Søren Nielsen, partner i Vandkunsten, der ser arkitekturen som det, der giver social og kulturel værdi til de nødvendigheder, der opstår i samfundet. Lige nu er det bekæmpelse af klimaforandringer. Og arkitektens særlige smøremiddel er æstetikken.

De tre arkitekter kommer med hver deres korte oplæg til den videre samtale, hvor også deltagerne kan byde ind med spørgsmål og synspunkter. Debatten modereres af Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder.

Arrangementet vil blive optaget og udgivet til streaming efterfølgende.

RE-SILIENCE er en del af en serie saloner, der har til formål at hjælpe arkitekter til at blive klar til at arbejde med klimaaftryk og styrke bæredygtighed i byggeriet. De er særligt målrettet jer, der arbejder i mindre virksomheder eller organisationer. Men alle er velkomne. Pladser gives efter først til mølleprincippet.