Rådgiverbranchen har de største transaktionsomkostninger

Opdateret 06.09.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

En ny rapport har sammenlignet transaktionsomkostningerne på tværs af forskellige brancher. Ikke overraskende viser den, at rådgiverbranchen topper listen med de højeste omkostninger i forbindelse med at afgive tilbud.

For rådgiverbranchen selv er det næppe en overraskelse, at der for de enkelte virksomheder er store omkostningerne forbundet med offentlige udbud. En ny rapport viser, at den enkelte rådgivervirksomhed i gennemsnit har omkostninger i forbindelse med at afgive tilbud på hele 9 % af kontraktværdien på de udbudte opgaver.

Det er omkostninger, der er langt højere end alle andre af de undersøgte brancher.

Resultatet kommer ikke bag på Danske Arkitektvirksomheder, der længe har gjort opmærksom på, at der er alt for store omkostninger forbundet med udbud i arkitektbranchen. Lars Emil Kragh, chef for projekt- og forretningsudvikling i Danske Arkitektvirksomheder, som bl.a. har været med til at lave en analyse af transaktionsomkostninger ved fire arkitektkonkurrencer, uddyber:

”Udfordringen med udbuddene er, at kompleksiteten i opgaverne er steget og svaret har været at stille flere krav i udbudsmaterialet, hvilket på sigt kan medføre at færre ønsker at byde, da rådgiverne simpelthen ikke kan komme til at tjene omkostningerne hjem. I værste fald betyder det, at løsningerne bliver dårligere – og dermed kan de store krav i udbudsmaterialet reelt ende som et selvmål.”

"I værste fald betyder de høje transaktionsomkostninger, at løsningerne bliver dårligere – og dermed kan de store krav i udbudsmaterialet reelt ende som et selvmål.” Lars Emil Kragh, projekt- og forretningsudviklingschef i Danske Arkitektvirksomheder

Tallene på 9 % kommer fra en rapport som Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS) på Roskilde Universitet netop har udgivet. Centret har dermed givet endnu mere brændstof til den diskussion om store tab i forbindelse med udbud som Danske Arkitektvirksomheder har dokumenteret i en analyse af transaktionsomkostningerne i forbindelse med projektkonkurrencer i juni 2016.

Med omkostninger på 9 % af kontraktværdien for de enkelte rådgivervirksomheder betyder det, at når der i snit deltager fem-seks rådgivervirksomheder i udbuddene per gang, så er det tæt på halvdelen af opgavernes værdi, der går til det indledende arbejde med udbudsmaterialet – dvs. inden der er fundet en vinder til at løse opgaven.

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening arbejder i øjeblikket, med støtte fra Dreyers Fond, på en vejledning for afholdelse af projektkonkurrencer, hvor både bygherre, rådgiver og samfund samlet opnår de bedste løsninger for færrest mulige transaktionsomkostninger. Den forventes klar ultimo 2017.