Parter

Opdateret 11.07.19

Parter i projektet skal kortlægges, internt såvel som eksternt. Bliv så tidligt som muligt enige om et organisationsdiagram samt rollefordelingen på projektet. Hvem har hvilket mandat?

Hvordan ser projektorganisationen ud? Hvad betyder samarbejdsformen for projektorganisationen? Skriv det som en standard, at der så tidligt som muligt og løbende afholdes et socialt arrangement for projekt-teamet, så folk lærer hinanden at kende.

Tal åbent om, hvordan I vil håndtere potentielle konflikter, projektudfordringer osv.

Hvordan ser jeres interne projektorganisation ud? Hvem udfylder hvilke funktioner? Tegn et internt organisationsdiagram, så rollerne er tydelige. Sæt også internt en standard for, at projektmedarbejderne rystes sammen socialt.

Bliv inspireret af skabelonerne herunder eller udvikl jeres egne!

Ansvarsområder
Projektorganisation