OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2017 I DANSK INDUSTRI

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Foto: Jørgen True

Kolja Nielsen, CEBRA

DI’s forhandling om overenskomst i 2017 med de respektive fagforeninger kommer til at ske i tæt dialog med Danske Arkitektvirksomheders nye og udvidede overenskomstudvalg.

Ved indmeldelsen i DI er forhandlingsmandatet gået fra DANSKE ARK til DI, og det er således ikke længere DANSKE ARK, men DI’s hovedbestyrelse der kan godkende eller afslå et overenskomstforlig, som dog også skal godkendes af Dansk Arbejdsgiverforening. 

På baggrund af erfaringerne – både fra den seneste overenskomstforhandling i DI-regi og de tidligere forhandlinger uden for DI – har DANSKE ARK og DI igennem en periode drøftet organiseringen af det fremtidige overenskomstarbejde. 

Organiseringen til overenskomstforhandlingerne i 2017 er nu faldet på plads, og det betyder at den tidligere baggrundsgruppe bliver nedlagt, og at overenskomstudvalget udvides. 

Overenskomstudvalget stiller sig fremover til rådighed for DI som sparringspartner og talerør i forhold til overenskomstforhold, og består af følgende: 

 • Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
 • Kolja Nielsen, CEBRA 
 • Jens Ole Bahr, Friis & Moltke Architects 
 • Helle Lehman Staun, CF Møller 
 • Bente Damgaard, SHL 
 • Torben Klausen, Aarstiderne 
 • Frants Nielsen, Dorte Mandrup 
 • Mogens Kristensen, Aarhus Arkitekterne 
 • Jette Lind Johansen, SITE 
 • Clara Rigenstrup, Mejeriet 
 • Lars Køster Svendsen, Arkitema 
 • Jacob Kurek, Henning Larsen Architects 
 • Tine Kaspersen, BIG 


Trine Troelsen, Kolja Nielsen, Jens Ole Bahr og Helle Lehmann Staun vil følge forhandlingerne på helt tæt hold. 
Det nye Overenskomstudvalg mødes med DI den 7. november 2016. 

Vi vil benytte lejligheden til at takke alle for engagement og deltagelse i baggrundsgruppen. 
Har du input eller spørgsmål er du meget velkommen til at sende en mail til Michael Nordahl Heyde underdirektør DI mnh@di.dk.