Overenskomstforhandlinger 2020

Dato 22.01.20 |
Af:
Louise Siggaard Jensen

Overenskomsterne på det private arbejdsmarked skal fornys i 2020. På arkitektområdet skal alle tre overenskomster forhandles. På arbejdsgiversiden er det repræsentanter fra arkitektvirksomhederne og DI, der forhandler overenskomstfornyelsen.

Onsdag den 8. januar 2020 blev overenskomstforhandlingerne skudt i gang. Den første overenskomst, der bliver forhandlet på mindstebetalingsområdet, er Industriens Overenskomst. Det er DI og CO-industri, der er forhandlingsparter. Hvis der opnås et forlig på Industriens Overenskomst, sætter det rammerne for forhandlingerne på de øvrige mindstebetalingsoverenskomster, herunder arkitektoverenskomsterne.

Forliget på Industriens Overenskomst kaldes gennembrudsforliget. Når gennembrudsforliget foreligger, går forhandlingerne på arkitektområdet for alvor i gang.

Hvem forhandler arkitektoverenskomsterne?

På arbejdsgiverside er der nedsat et forhandlingsudvalg og en baggrundsgruppe, der sikrer en bred repræsentation under forhandlingerne.

Forhandlingsudvalget består af Kolja Nielsen fra CEBRA, Trine Troelsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Frants Nielsen fra Dorte Mandrup A/S og Lars Køster Svendsen fra Arkitema Architects.

Baggrundsgruppen består af Mogens Kristensen fra LINK Arkitektur, Clara Rigenstrup fra Tegnestuen Mejeriet, Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects, Tine Kaspersen fra Bjarke Ingels Group og Jens Ole Bahr fra Friis & Moltke.

De er flankeret af DI’s forhandlere: Personalejuridisk chef, Louise Siggaard Jensen, chefkonsulent Tina Munch, seniorchefkonsulent Morten Eisensee og konsulent Trine Labuhn.

Hvordan er forhandlingsforløbet?

Ofte foreligger der et gennembrudsforlig i februar. Alle overenskomsterne udløber den 1. marts 2020, så forhandlingerne skal som udgangspunkt være færdige inden da, ellers indtræder der storkonflikt på det danske arbejdsmarked. Forligsmanden har dog mulighed for at udsætte konflikten to gange af 14 dages varighed, hvis han synes, der er fremdrift i forhandlingerne.

Når der er opnået enighed om fornyelse på næsten alle overenskomster, fremsætter forligsmanden et såkaldt mæglingsforslag. Mæglingsforslaget indeholder vilkår for fornyelse af de overenskomster, hvor parterne ikke er nået til enighed.

Herefter sendes alle overenskomstfornyelserne til afstemning hos forbundenes medlemmer. Hvis det samlede afstemningsresultat bliver forkastet, udbryder der storkonflikt. Hvis det samlede afstemningsresultat bliver vedtaget, bliver overenskomsterne fornyet gældende fra 1. marts 2020. 

Vil du gerne vide mere?

Hvis du har spørgsmål til overenskomstforhandlingerne eller gerne vil holde dig opdateret om, hvordan det går med forhandlingerne?

Læs mere her