Organisations-niveauet

Organisation er jeres virksomheds maskinrum, bygningens konstruktion. Og den skal defineres, når jeres Strategi er på plads, og hvor Strategi er immaterielle visioner, planer og analyser, er Organisation helt konkret og håndgribeligt det maskineri, der skal få jer derhen, I drømmer om at være.

Det vil sige, at Organisation helt overordnet materialiserer jeres Strategi. Derfor skal de to niveauer også hænge sammen.

Organisation er hele udgangspunktet for, at I kan begynde at producere noget. Det er afdelingerne, ansvarsområderne, rollefordelingerne, systemerne, vanerne – de skrevne og de uskrevne regler samt alt det praktiske.

Vi anbefaler, at I udvikler en Medarbejderhåndbog på organisations-niveauet. Medarbejderhåndbogen beskriver som udgangspunkt alt det, der er fælles for alle i virksomheden, uanset hvilken funktion man har. Medarbejderhåndbogen deles op i 3 afsnit: Værdier, Struktur samt Lavpraktik. Download guiden herunder, som beskriver mere detaljeret, hvad de enkelte afsnit bør indeholde.
 

Medarbejderhåndbog