Opstart

Opdateret 11.12.19

"Opstart" er hele udgangspunktet for projektet samt, hvordan I starter et projekt, eksternt såvel som internt.

Hvordan starter I internt projektet op rent teknisk?

Hvad er forventningen til sagsfaktor/kvalitet af projektet?

Hvordan bemander I?

Hvilke værktøjer og hjælpemidler skal ibrugtages?

Hvad er bygherres forventninger?

Udfordrer I proaktivt bygherre på mål for projektet?

Tænk værdiskabelsen af projektet ind allerede fra start – hvad skal det kunne, og hvordan skal det kunne måles efterfølgende? Etablér en baseline at måle ud fra.

Ring til os og bliv klædt på – vi rådgiver gerne!

Bliv inspireret af skabelonerne herunder eller udvikl jeres egne!

Adresseliste
Aftale_om_regnskabsføring
Arkiveringsnøgle
Checkliste_opgaveindhentning
Sagsoprettelse
Grænsefladeskema_rådgivere