OPDATERET BRANCHESTRATEGI I STØBESKEEN

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Danske Arkitektvirksomheder har taget hul på en revision af vores branchestrategi fra 2014, og pejlemærket er at kunne præsentere et oplæg til debat til generalforsamling i april 2017. Strategien skal meget gerne med aktiv medlemsinddragelse ligge klar til implementering ved årsskiftet 2017/2018.

Første skridt i udarbejdelse af nye strategiske pejlemærker har været at vurdere, hvor vi står i dag i forhold til strategiens udgangspunkt i 2014. Den nye strategi skal ikke skrotte, men opdatere branchestrategien for danske arkitektvirksomheder 2014-2017 ”En ny verden med danske arkitekter”. 
En strategi skal sætte retning, ord og handling på de udfordringer, vi som branche står overfor og med den hastige digitalisering og flere nye forretningsmodeller, der bl.a. anvendes af bygherrer, er der brug for at rebe sejlene, så vi fortsat kan ligge i front som brancheorganisation og som virksomhed. 

Bestyrelsen og sekretariatet i Danske Arkitektvirksomheder har derfor afholdt et internt seminar i tirsdags, og resultatet er en foreløbig SWOT analyse. For hvad er vores egentlige styrker, svagheder, muligheder og trusler – når vi skal være HELT ærlige og hvis vi skal se tingene sådan lidt udefra? Her kommer nogle foreløbige bud på branchens største udfordringer – og styrker: 

Styrker og svagheder

Danske arkitektvirksomheder er og bliver et stærkt brand. Det er et af de mest prestigefyldte erhverv i Danmark, og arkitektvirksomheder er på én og samme tid værdiskabende og kulturbærende. Vigtige kvaliteter i dagens samfund og som i øvrigt også gør branchen til noget unikt. 

Men – vores absolut store svaghed er, at der ikke er nogen dyb kommerciel forståelse. Det kan lyde barskt – og nogle virksomheder er da også ved at blive bedre. Det er et kæmpe problem, som bl.a. også betyder, at vi konkurrerer os ihjel…. 

Til gengæld er vi på de sidste par år gået fra at være en branche uden synderlig politisk gennemslagskraft til at være en organisation med en stærk stemme med direktør Lene Espersen i front. 

Muligheder og trusler

Branchen har mulighed for at øge andel af værdikæden, udvikle og tage digitale værktøjer og processer til sig, tilbyde nye ydelser og påtage sig bæredygtighedsagendaen i højere grad. Til gengæld er vi truet af en brancheglidning, hvor andre virksomheder – end arkitektvirksomheder – tilbyder egentlige arkitektydelser, virksomhederne er små og mangler ofte kapitalgrundlag til udvikling, og endelig er brugen af udbudsloven og stigende transaktionsomkostninger også en trussel for virksomhedernes overlevelse. 

Vi er som medlemsorganisation truet – eller udfordret – af en tendens/holdning der går på, at den enkelte kommer før fællesskabet. ”What’s in it for ME” fylder betydeligt mere end en kollektiv indstilling.

Forankring og inddragelse

Vi vil rigtig gerne have strategien forankret hos vores medlemmer, vores fokusudvalg og ekspertgrupper. Vi vil derfor bruge de kommende møder med fokusudvalg og ekspertgrupper den 28. september til at få sat debatten i gang og fortsætte dialogen hen over efteråret og foråret.