Foto: Bliv klogere på din bygherre - CBS Executive
På 2. modul af uddannelsen får du indblik i økonomiske nøglebegreber og større forståelse for din bygherres finansielle baggrund.

Økonomisk forståelse giver mere plads i værdikæden

Opdateret 31.01.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Astrid Rasmussen

Hos Danske Arkitektvirksomheder mener vi, at det er vigtigt for arkitektvirksomhederne at blive en større del af byggeriets værdikæde. Økonomisk og finansiel forståelse kan være en vej ind i kædens tidlige faser. 

I har hørt det før - arkitekterne har brug for, men kan også gøre mere gavn, hvis de bliver inviteret med til de tidlige faser, når en bygherre går med projekttanker. 

Men hvordan får arkitekterne plads ved bordet inden en bygherre har krav og specifikationer til et byggeprojekt på plads? En vej kunne være større og mere dybdegående finansiel forståelse for fx bygherrens budgetter og projektplaner. 

Hos de fleste bygherrer, så er budget og økonomi en vigtig faktor, når der skal bygges, renoveres og planlægges. Hvad end der er tale om en offentlig eller privat bygherre, så er der enten et budget, der skal overholdes eller en investering, der på sigt skal give afkast. Med hvad har det med arkitekten at gøre?

"Hvis man forstår den måde bygherren tænker på økonomisk, så kan arkitekten komme tidligere ind i processen, fordi bygherren kan se en ide i og få gavn af arkitektens syn på netop de ting, som betyder noget i de faser," siger Carsten Rohde, professor og institutleder for Regnskab og Revision hos CBS. 

Carsten Rohde er underviser på 2. modul af Danske Arkitektvirksomheders uddannelse “Bliv klogere på din bygherres business case" i samarbejde med CBS Executive. Modulet har fokus på økonomi og finansiel forståelse - både i forhold til at afklare centrale begreber som afkastgrader, soliditet og gearing. Men også i forhold til bygherrens økonomiske baggrund og incitamenter. 

"En del af en virksomheds forretningsgrundlag kan ofte forklares  via deres regnskaber og budgetter. De kan fortælle en del om, hvad det er for en virksomhed, hvilke segmenter den satser på, hvilken omkostningsstruktur den har, hvordan den er finansieret osv. Kan man som arkitekt forstå og sætte sig ind i de økonomiske mekanismer, som driver bygherren fx om de tænker langsigtet eller kortsigtet? Hvad tjener de på at løfte kvaliteten af et byggeri? Hvilken pris vil de gerne have for fx en lejlighed - og hvorfor? Hvis du kan sætte dig ind i deres økonomiske situation, så bliver arkitekterne en god sparringspartner," siger Carsten Rohde og fortsætte: 

"Det handler om, at arkitekten både kan tjene penge til virksomheden, kan se hvorfor de gerne vil det, og hvordan de gerne vil det."

Skynd dig - få pladser tilbage på 2. modul 

2. Modul af uddannelsen “Bliv klogere på din bygherres business case - executive uddannelse i forretningsudvikling, økonomi og strategisk ledelse” foregår onsdag den 28. februar til og med torsdag den 1. marts. Der er få ledige pladser tilbage. 

Du kan godt deltage i dette kursus, selvom du ikke har deltager i 1. modul, der blev afhold i efteråret 2017. 

Formålet med uddannelsen er i sidste ende at styrke forretningen hos den enkelte arkitektvirksomhed og gøre virksomheden stærkere på egne kompetencer i forhold til kunderne. Uddannelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med Danske Arkitektvirksomheders forretningsudviklingsudvalg og CBS Executive.