Ørestad Skole

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Kontraframe

Pædagogisk design indrammer elevernes hverdag på Ørestad Skole. Rumlig organisering, overskuelighed, specialdesignet møblement samt bevægelse rundt i bygningen skaber variation i elevernes lange dage på skolebænken.

Ørestad Skole er folkeskole og bibliotek i én og samme bygning og fungerer dermed som et socialt og kulturelt samlingspunkt for den københavnske bydel. Undervisning og læringsaktiviteter foregår ikke kun i traditionelle klasselokaler, men i samtlige af skolens rum og fællesarealer, hvis fleksibilitet tilpasser sig den konkrete læringssituation. Skolen omfavner det omkringliggende byrum, så elever og lærere kan opholde sig ved kanalen og på bygningens terrasser.

"Man kan komme ud, uden at skulle gå ned, så der er mange muligheder for at trække frisk luft og komme ud og bevæge sig i løbet af undervisningsdagen", Flemming Dahlqvist, viceskoleleder, Ørestad Skole

Ind- og udkig gennem huller, vægge og døre giver elever og lærere overblik over rummets aktiviteter, hvilket skaber tryghed blandt de yngste såvel som nytilkomne elever. I det hele taget har man prioriteret højt, at skolens daglige brugere får dagslys og kan se ud i byrummet, mens lokalområdet omvendt får indblik i skolens liv og læring.

Mellemzoner og overgange mellem inde- og uderum tilføjer skolen smutveje og uformelle opholdsrum mellem klassetrin og etager – og den store hovedtrappe uden på bygningen, binder skole og lokalområde sammen.
 

Ørestad Skole, KHR Architecture Foto: Kontraframe