Foto af detalje ved stråtag

Nyt netværk for medlemmer med interesse for fredede og bevaringsværdige bygninger

Dato 20.01.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Grønnessegård - Fredet Kostald og Lade. Restaureret at E+N Arkitektur.

Danske Arkitektvirksomheder etablerer nyt netværk for medlemmer der arbejder med historiske, bevaringsværdige og fredede bygninger. Første møde afholdes i marts 2020.

I forbindelse med Danske Arkitektvirksomheders indhentning af input til klimapartnerskaberne har flere af vores medlemmer, der arbejder med fredede og bevaringsværdige bygninger, udtrykt ønske om etablering af et forum for medlemmer med interesse indenfor dette felt.

Vi vil derfor oprette et netværk for medlemmer med interesse i fredede og bevaringsværdige bygninger, og dermed skabe rum for generel vidensdeling. Første møde skal afholdes allerede i marts 2020, og vi beder derfor medlemmer, der er interesserede i at deltage i netværket om at skrive til Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen deltager i første møde. Vi håber, at mange medlemmer vil være med og bidrage med en aktiv indsats, så vi sammen kan formulerede politiske mål om fx krav til bygningsfredningsloven og ikke mindst forholdet til bygningsreglementet.