Nyt netværk for landskabsarkitekter

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheder inviterer til møde om etablering af nyt landskabsarkitektnetværk i København den 30. januar 2017. Alle medlemmer der driver landskabsarkitektvirksomhed er velkomne.

Vi har haft flere henvendelser fra medlemmer, der savner et landskabsarkitektfagligt netværk, hvor man kan vende og fokusere på særlige emner, der har særlig interesse for landskabsarkitektvirksomheder.

Nu skal det være – og vi inviterer derfor til et første indledende møde for at vejre interessen og for at få jeres input til, hvilke temaer og hvilke problemstillinger, der vil være særligt interessante af tage op for jer.

Det sker mandag den 30. januar kl. 14-16.30 i Industriens Hus - indgang fra Rådhuspladsen.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at fortælle om de forskellige udvalg og ekspertgrupper i Danske Arkitektvirksomheder, hvor du som medlem kan gøre din indflydelse gældende, og hvor vi kan bruge netop din viden.

Program

Eftermiddagens program ser således ud:

  • Velkomst og præsentation af Danske Arkitektvirksomheder v. Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder
  • Fra PLR til DANSKE ARK v. Torben Møbjerg, adm. direktør i GHB Landskabsarkitekter og bestyrelsesmedlem i Danske Arkitektvirksomheder
  • Diskussion ved bordene: Hvilke særlige emner optager landskabsarkitektvirksomheder? Hvilke ønsker er der til et landskabsarkitektnetværk?
  • Opsamling af bordiskussion og konklusioner v. Lars Emil Kragh, forretningsudviklingschef i Danske Arkitektvirksomheder
  • Afslutning v. Torben Møbjerg

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at deltage, skal du sende en mail til Ulla Michael senest den 23. januar på um@danskeark.dk.

Invitation: Netværk for landskabsarkitektvirksomheder